วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 30 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:30 am

งาน “วันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” วช. เชิญชวนมาเที่ยวชม ชิมเพลิน เดินช็อป สับปะรด “ไม่เป็นสับปะรด” หนึ่งในผลงานวิจัยใน “ตลาดงานวิจัย” รวมผลงานวิจัยกว่า 50 ผลงาน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนประชาชน ชิม ซ็อป เพลิน เดินตลาดงานวิจัย โดยฝีมือคนไทย ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ซึ่ง วช. นำผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้มานำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักช็อป หนึ่งในผลงานกว่า 50 ผลงาน ได้แก่ผลงานวิจัย “ไม่เป็นสับปะรด” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ กล่าวว่า ผลงานวิจัย “ไม่เป็นสับปะรด” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ในโครงการ “การสร้างนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีเกษตร นา ไร่ สวน” เครือข่ายคนร่วมสมัย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” เนื่องจากชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมีจำนวนน้อย รวมทั้งชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การทำการตลาด การใช้เทคโนโลยีและไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงต้องการการพัฒนาความรู้ ด้วยกระบวนการวิจัยช่วยท้องถิ่นเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวการเพิ่มรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ กล่าวต่อว่า ได้นำผลิตภัณฑ์ชีสพายสับปะรด สับปะรดเคี้ยวหนึบ น้ำสับปะรด 100% พร้อมดื่น ผงหมักเนื้อนุ่ม และน้ำพริกสับปะรด มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษ จึงขอเชิญประชาชนมาที่บูทผลงานวิจัย “ไม่เป็นสับปะรด” ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี 63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม นี้