วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7 : 55 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7:55 am

พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน และ พ.อ.อภิชาติ ถนอมชาติ รอง หน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร งานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทภ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 พล.ต.อานนท์ เพชรคำ หน.คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน และ พ.อ.อภิชาติ ถนอมชาติ รอง หน.คณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร งานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทภ.1ดังนี้
1.เวลา 08.30 -10.00 รับฟังบรรยายสรุปงานบรรเทาสาธารณภัยและตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์หน่วย พัน.ร.รร.จปร.พื้นที่ จว.นครนายก

2.เวลา 11.00-12.30 รับฟังบรรยายสรุปงานบรรเทาสาธารณภัย และความพร้อมยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ หน่วย พล.ร.2 รอ.พื้นที่ จว.ปราจีนบุรี

3.เวลา 14.30-16.30 เยี่ยมคำนับ พล.ต.ดิฐพงษ์ เจริญวงษ์ ผบ.มทบ.12,รับฟังบรรยายสรุปงานบรรเทาสาธารณภัย,ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ หน่วย มทบ.12 พื้นที่ จว.ปราจีนบุรี

เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ตามนโยบายของท่าน ผบ.ทบ.ครับ