วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6 : 00 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6:00 pm

อสส. สานต่อโครงการผสมเทียมช้างรีดน้ำเชื้อ ‘พลายคำน้อย’ หวังเพิ่มประชากรช้างในประเทศ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) สานต่อโครงการผสมเทียมช้าง จัดทีม สัตวแพทย์สวนสัตว์ รีดน้ำเชื้อพลายคำน้อย วัย 40 ปี หวังเพิ่มโอกาสขยายพันธุ์ช้าง ภายหลังประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อปี 2562

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัว และเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm Bank) เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมในช้างเลี้ยง และเพิ่มโอกาสการขยายพันธุ์ช้างด้วยวิธีการผสมเทียม ซึ่งองค์การสวนสัตว์ฯ ได้จัดทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกันรีดน้ำเชื้อจากพลายคำน้อย วัย 40 ปี ที่อาศัยอยู่ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกำหนดรัดน้ำเชื้อระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 นี้
สำหรับกระบวนในการเก็บน้ำเชื้อของทีมสัตวแพทย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ต้องใช้ความระมัดระวัง ในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำเชื้อจากช้างเพศผู้ การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ การเก็บรักษาน้ำเชื้อทั้งในรูปน้ำเชื้อแช่เย็นและแช่แข็ง การตรวจหาวงรอบการเป็นสัดและวันตกไข่ของช้างเพศเมีย การผสมเทียม การตรวจการตั้งท้อง ตลอดจนการดูแลจนถึงกำหนดคลอด

“การรีดน้ำเชื้อช้างในครั้งนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความพร้อมต่อการเก็บน้ำเชื้อเป็นอย่างมาก แม้ว่าต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากพลายคำน้อยอยู่ในช่วงตกมัน แต่การรีดน้ำเชื้อจะช่วยลดความเสี่ยงในด้านการ ผสมพันธุ์ระหว่างช้างกับช้างได้มาก และลดการเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด” นายอรรถพร กล่าว

อย่างไรก็ตาม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เคยประสบความสำเร็จในการผสมเทียมช้างครั้งแรกเมื่อปี 2562 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และถือเป็นครั้งที่ 2 ของประเทศไทย รองจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศเมื่อปี 2550

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ด้วยการร่วมเป็นพ่อแม่บุญธรรมช้างไทย สนับสนุนค่าเวชภัณฑ์ และค่าอาหารช้าง โดยผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนได้ทางเลขที่บัญชี 006-0-23655-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อหมีแพนด้า” โดยสามารถนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้

สำนักโฆษกองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โทร. 02 587 0055