วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6 : 24 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6:24 pm

ทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดป่าเรไร บ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วัดป่าเรไร บ้านดอนยาง กำลังดำเนินการก่อสร้าง ศาลาบำเพ็ญกุศล ยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดทุนทรัพย์ เพื่อมาดำเนินการติดประตูม้วน และติดฝ้าเพดานให้เสร็จสมบูรณ์

จึงได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีอุทิศ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ทอดถวาย ณ วัดป่าเรไร บ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2565

โดยมี พระอธิการวรวุฒิ เตชพโล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพ่อหัด พวงผกา พ่อนิยม ศรีหนองหว้า (ไวยาวจักร) เป็นคณะที่ปรึกษา และมีนายสมศักดิ์ ทะสังขา (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11) นายทศธร บุรีจันทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวแสนสิน ดาวกลางฟ้า (ผช.หมู่ 11) นายนิคม ศรีบุญ (ผช.หมู่ 16) นายปัญญา อุดป้อง (ผช.หมู่ 11) นางสาวมนี บุญชัย (ผช.หมู่ 16) เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา

จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่มีจิตศรัทธาใจบุญ ได้ร่วมทำบุญ และสร้างบารมี ในการก่อสร้าง พัฒนา บูรณะปฏิสังขร ถาวรวัตถุ ในพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ในการร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี อุทิศกองละ 500 บาท ประจำปี 2565

จึงขออนุโมทนาบุญกุศลที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขออำนวยพรให้บุญบารมี คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ อันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

* ตั้งกองกฐิน ที่ สนามกีฬากลาง โรงเรียนเก่า บ้านดอนยาง