วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 28 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:28 pm

“ช้างน้อยชมเมือง”โครงการสร้างโอกาสการศึกษาเด็กแดนไกล

มูลนิสหชาติร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจิตอาสา จัดโครงการ “ช้างน้อยชมเมือง” กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ประจำปี 2566 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

กองทุนรักคุณเท่าช้าง ในมูลนิธิสหชาติ นำโดย พระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสหชาติ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจิตอาสา เช่น การเคหะแห่งชาติ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ชมรมศิษย์เก่านวลนรดิศ 89ม. ฯ จัดกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ดำเนินโครงการ “ช้างน้อยชมเมือง” จูงมือน้องท่องโลกกว้าง นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร บ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ โครงการได้บรรจุไว้ซึ่ง การนำเด็กเข้ามาทัศนศึกษา เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เล่นสนุกกับสยามอะเมซิ่งพาร์ค อบรมเรียนรู้การเป็นนักอนุรักษ์ เก็บขยะชายหาดบางแสน รวมทั้งศึกษาหาความรู้ในโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดโลกของอุตสาหกรรมการบิน ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการ “ช้างน้อยชมเมือง” ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม แลคตาซอย และการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน ดิจิทัล