วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2023 | 12 : 27 pm
วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2023 | 12:27 pm

น.ส.ฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วย นายพงศธร ถาวรวงศ์ (รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา) นายจิตติน ตั้งกงพานิช (ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา) คุณรัตนา ราชแพทยาคม (ผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหารสำนักงานเขตฉะเชิงเทรา) และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลสายน้ำ
แห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival, Smart City from Learning City “ฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566
ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งยกระดับต้นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงวัฒนธรรมไทย – จีน การสาธิตการประกอบอาหารจาก “รุ่ย” หรือถั่วขาว พืชน้ำกร่อยรสขมฝาด เป็นพืชเฉพาะถิ่นและวัตถุดิบสำคัญของคนบ้านโพธิ์ที่อยู่ใกล้บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นจะนิยมนำฝักมาทำเป็นขนมหวาน “แกงบวดรุ่ย” ซึ่งรสชาติจะเปลี่ยนจากรสขมฝาดเป็นรสหวานมัน มีผลผลิตเกือบตลอดปี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มหาทานได้ยากแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากหาคนทำยาก และต้นรุ่ยเองก็เริ่มหายากมากขึ้นเช่นกัน

การสาธิตอาหารประกอบบทกลอนของท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) การวาดภาพประกอบเพลงเชิญเที่ยวแปดริ้ว และเพลงพระยาศรีสุนทรโวหาร กิจกรรมชม ชิม ช้อป แชะ กับตลาดทางวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 140 ร้านค้า และชมนิทรรศการทางวัฒนธรรม & Learning City

ททท.จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival, Smart City from Learning City “ฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย”

ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. มาชม ชิม ช้อป แชะ และแชร์กับกิจกรรมมากมาย ชมนิทรรศการและการแสดงทางวัฒนธรรม ชิมอาหารกับตลาดทางวัฒนธรรมของชุมชน การทำกิจกรรมวาดภาพ การแสดงดนตรี การประกวดการแต่งกายย้อนยุค 4 เชื้อชาติ (ไทย จีน มอญ ลาวพวน) และกิจกรรมอีกมากมาย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 4009 / Facebook : ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา : TAT Chachoengsao

tatchachoengsao #amazingthailand #เส้นทางสายมู #เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม

ฉะเชิงเทรา