วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 6 : 36 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 6:36 am

สมาคมนักร้องลูกทุ่ง แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/65

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 นายทศพล หินมพานต์ นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่ง แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะการบริหารสมาคมฯ

ได้จัดประชุมคณะการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/65

โดยนายทศพล หิมพานต์ นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่ง แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดวาระประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในเรื่องกิจการบริหารของสมาคมฯ โดยมีวาระเร่งด่วนหลายเรื่องให้แก่สมาชิกสมาคมฯ และจัดหาสวัสดิ์การให้กับสมาชิกสมาคมฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยทางสมาคมฯ เปิดโอกาศให้คณะกรรมการสมาคมฯ แสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางมาช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ ที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต ก็ต้องเป็นไปตามกฏหมายของสมาคมฯ คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราช่วยเหลือปีละ 2 ครั้ง คนเสียชีวิตเราช่วย 1 หมื่นบาท

ท้ายนี้ นายกสมาคมฯ ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการบริการสมาคมฯ ที่เสียสละเวลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ อย่างพร้อมเพรียง มาณ โอกาศนี้อีกครั้ง