วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 44 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:44 am

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความสำเร็จและผลงานนักประดิษฐ์ไทย นักวิจัยไทย ที่นำไปจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566”

วันที่ 31 มกราคม 2566 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่จะนำไปจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเยี่ยมชม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำการเยี่ยมชมและให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะนักประดิษฐ์ นักวิจัย ร่วมนำเสนอผลงาน

งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม”

สำหรับผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่นำไปแสดงที่ทำเนียบรัฐบาล มีดังนี้
(1) นวัตปะการัง : ปะการังเทียมที่มีโครงสร้างเลียนแบบธรรมชาติด้วยกระบวนการออกแบบชีวจำลอง
(2) เท้าเทียมไดนามิกส์สำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง
(3) การผลิตกระจกเกรียบตามอย่างโบราณ เพื่อพัฒนาสู่การบูรณะและต่อยอดงานศิลปกรรมไทย

(4) เส้นโปรตีนไข่ขาวพร้อมทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท และ
(5) เต่าบินโรโบติกบาริสต้า

ซึ่งทุกผลงานที่ร่วมนำเสนอ ได้รับความสนใจจากนายกรัฐมนตรีและคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง

วช. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน และลงทะเบียนสำรองสิทธิ์เข้าร่วมประชุม สัมมนา ในหัวข้อการประชุมที่จะจัดขึ้น ภายในงาน วันนักประดิษฐ์ 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ที่ https://inventorsdayregis.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป