วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5 : 42 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5:42 pm

“อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง”ศิลปินเมืองเชียงราย เปิดนิทรรศการแสดงเดี่ยวชุด“บูชาครู บูชาอดีต”

อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง” ศิลปินชื่อดังเมืองเชียงราย เปิดผลงานนิทรรศการแสดงเดี่ยวชุด บูชาครู บูชาอดีต ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:00 น. ณ บ้านสิงหไคล เชียงราย เป็นการแสดงผลงานเดี่ยวในรอบ 15 ปี ที่รวบรวมเอาผลงานเก่าอันทรงคุณค่าที่มีความหมายกับ ชีวิตของอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ในอดีต และผลงานชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิจิตร นาเมืองรักษ์ มาร่วมแสดงเป็นศิลปินรับเชิญ

อาจารย์ทรงเดช นับเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ประสบความสำเร็จตั้งแต่วัยหนุ่ม มีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลประกวดแข่งขันผลงานศิลปะมากมาย โดยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2533 จนถึง พ.ศ.2541 รางวัลสุดท้ายที่ได้รับคือ รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมแบบประเพณี ครั้งที่ 22 ปัจจุบัน ประกอบอาชีพศิลปินอิสระ ทำงานเป็นอาจารย์และเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2512 จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ 2533,ศิลปกรรมบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2535 , ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 2542 และอดีตเป็นนายกสมาคมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย