วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6 : 41 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6:41 pm

มอบผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศเพื่อใช้ดูแล บุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันเชื้อโรค ฝุ่นละลองต่างๆ ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น บริษัท เอพลัสอินโนเวชั่น แอสเซท จำกัด โดย นายนันทวัฒน์ พรรณสกุลวัฒน์ประธานบริหารบริษัทฯและ อุปนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล พลโท สมพล ฤกษ์ดี ประธานปรึกษาบริษัทฯ พร้อมคณะ เข้าพบ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทห​ารอากาศ เข้ามอบ ผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศด้วยการผลิตสารอนุพันธ์ออกซิเจน Natural AirFresh

เพื่อใช้ดูแล บุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันเชื้อโรค ฝุ่นละลองต่างๆ ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ ผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศ ด้วยการผลิตสารอนุพันธ์ออกซิเจน Natural AirFresh เป็นงานนวัตกรรมของคนไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือกับทาง สวทช.(NSTDA)

มีผลการทดสอบจากสถาบันต่างๆรับรอง ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศด้วยการผลิตสารอนุพันธ์ออกซิเจน Natural AirFresh สามารถปกป้องท่านได้จากเชื้อโรคต่างๆ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส (Corona virus) เชื้อรา สาร VOC และ ฝุ่นละออง มลพิษในอากาศ PM 2.5

ด้วยวิธีการปล่อยสารอนุพันธ์ออกซิเจนให้ล่องลอยอยู่ในอากาศ โดยสารอนุพันธ์ออกซิเจนเหลือเพียงพอในการกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส (Corona virus) เชื้อรา สาร VOC และ ฝุ่นละออง มลพิษในอากาศ PM 2.5 ซึ่งต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปที่ฆ่าเชื้อในตัวเครื่อง และไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองหรือเติมน้ำยาแต่อย่างใด