วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 40 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:40 am

สุดปัง! รางวัล I-New Gen Award 2021 ปิดฉากยิ่งใหญ่ วันนักประดิษฐ์ ปี 2564 – 2565

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565” และพิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ณ เวทีกลาง Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรของ วช. ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 งานวันนักประดิษฐ์ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และในวันนี้ วช. ยังจัดให้มีการมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 อีกด้วย

สำหรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 แบ่งออกเป็น 3 ระดับการประกวด ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การเกษตร กลุ่มที่ 2 อาหาร กลุ่มที่ 3 สุขภาพและการแพทย์ กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ และกลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว

โดยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1 การเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นวัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติเลียนแบบวัสดุป้องกันภัยอันตรายของสิ่งมีชีวิตในการดูแลผลมะม่วง จากโรงเรียนพนมสารคาม “พนมสารคามอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ รถตัดหญ้าและพ่นสารทางชีวภาพ โดยใช้กลไกการบังคับด้วยคลื่นวิทยุสำหรับการแก้ไขปัญหาการปลูกทุเรียนของเกษตรกร จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เพลทเปิดหน้ายางพารา จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี
ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 2 อาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ฉลากอัจริยะเพื่อบอกความสดของอาหารทะเลจากกระเจี๊ยบแดง จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชะลอความเปรี้ยวปลาส้ม “ศิริส้ม” จากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องตำกะปิอัตโนมัติระบบปิด โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่
ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 สุขภาพและการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารในเปลือกทุเรียน จากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เผอค้นหมี่อัตโนมัติ จากโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ครีมพอกหน้าสูตรกลางคืนจากพรอพอลิสและน้ำผึ้งชันโรง จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา

ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีกันไฟนาโนซิลิกาจากแกลบจากโรงเรียนคัมภีร์วิทยา จังหวัดยะลา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเหลว จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) ที่เพาะเลี้ยงจากน้ำล้างเส้นขนมจีน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แผ่นไฮโดรเจลปิดแผลบรรจุสารสกัดจากเมล็ดลำไย จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การอนุรักษ์ดนตรีมังคละบนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากโรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ การออกแบบลายผ้าครามด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างชิ้นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมภาพปะติดเมล็ดข้าวย้อมสี ข้าวของพ่อก่องานศิลป์คู่ถิ่นเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จากโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 1 การเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึ่งอัตโนมัติ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องทำความสะอาดไข่เป็ด จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 2 อาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน Clean Oysters : สตรีทฟู้ด จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และผลงานเครื่องช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำเพื่อทำข้าวฮางงอก จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยในปีนี้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในกลุ่มเรื่องอาหาร ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 3 สุขภาพและการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ การออกแบบและสร้างกล่องควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรง ด้วยแสงยูวี-ซี จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 2 ผลงาน ได้แก่ เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และการออกแบบและสร้างกล่องควบคุมความดันบวกสำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรง จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 2 ผลงาน ได้แก่ รถเข็นสตรีทฟู้ดไฟฟ้ารักษ์โลก จากวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และผลงานเครื่องผลิตน้ำดื่มจากความชื้นในอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี อุบลราชธานี โดยในปีนี้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในกลุ่มเรื่องพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยนาโนย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติสินค้า OTOP ภูมิปัญญาไทย จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เตาปิ้งย่างรักษ์โลกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยในปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มเรื่องการท่องเที่ยว

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 การเกษตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชุดตรวจสอบพยาธิตัวตืดสกุล Raillietina ในสัตว์ปีกเศรษฐกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในกลุ่มเรื่องการเกษตร ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 อาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เครื่องขอดเกล็ดปลาตะเพียน จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผงหวานน้ำตาลโตนด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มเรื่องอาหาร
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 สุขภาพและการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับต้านเชื้อจุลชีพที่ฟันเทียมด้วยโฟโตไดนามิกบำบัด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปล่า MTB Strip จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กายภาพแขนผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงานแสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แบตเตอรี่ของไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนและพึ่งพาตนเองได้ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยในปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มเรื่องพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที่ 5 การท่องเที่ยว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ระบบติดตามเรือนำเที่ยวโดยใช้โครงข่ายลอร่า: กรณีศึกษาชมรมเรือท่องเที่ยว บ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เครื่องประดับว่าววงเดือนจากแนวคิดโมดูลา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มเรื่องการท่องเที่ยว

โดยผู้ได้รับรางวัล Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 จะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและสร้างนวัตกรรมในอนาคต ได้แสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคตต่อไป