วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 27 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:27 am

FD Expo งานใหญ่ส่งท้ายปี !! รวมพลังขับเคลื่อน “อารยสถาปัตย์-ไมซ์ ฟอร์ ออล-การท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6”

ณ อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

โดยรวมพลังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All) ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเมืองไมซ์เพื่อคนทั้งมวล (MICE for All)

ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) การเคหะแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ส่วนผู้แทนภาคเอกชนได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนภาคประชาชนได้แก่ เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ และชมรมนักธุรกิจมนุษย์ล้อ เป็นต้น••

การจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (ครั้งที่ 6)

จะมีขึ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 –
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 10.00 – 19.00 น.

ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร

เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการเพื่อการฟื้นฟูดูแลสุขภาพ และการเดินทางท่องเที่ยว สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และครอบครัว รวมถึงกลุ่มคนรักสุขภาพทั่วไป

ไฮไลท์สำคัญในงานครั้งนี้
นอกเหนือจากการประกาศนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ของกระทรวงสำคัญต่างๆ และการคิกออฟ “ประชาคมอาเซียน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย ผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียน การมอบรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2022 รวมถึงการบรรยายและเสวนาขับเคลื่อนเมืองสุขภาพ เมืองไมซ์ เมืองท่องเที่ยว และเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลแล้ว ยังมีการประกวดนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ Miss Thailand Friendly Design 2023 ชิงมงกุฎล้ำค่าที่ผลิตโดยคนพิการจากบริษัทชั้นนำของประเทศอิสราเอล พร้อมการออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) สำหรับมนุษย์ล้อ วัยเก๋า ผู้พิการ และครอบครัว รวมถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล

อนึ่ง มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 ได้ดำเนินการรณรงค์ และขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็น “เมืองสุขภาพดี ที่ทุกคนเข้าถึงได้” (Health & Wellness City for All) และพัฒนาไปสู่ “เมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และไมซ์เพี่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน” (Tourism & MICE for All Hub of ASEAN) พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และมนุษย์ล้อ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทั้งมวล

*** ติดตามข่าวการจัดงานได้ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก Thailand Friendly Design Expo

หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ;

081 855 1199
และ 098 1199 888