วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 45 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:45 am

NT เดินหน้าลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ”  ที่ จ.อุบลราชธานี

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รัฐวิสาหกิจด้านดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และขอเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต โดยผู้บริหารและพนักงานของ NT ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ” เพื่อส่งมอบไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวนกว่า 8,000 ถุง โดยทยอยให้ความช่วยเหลือไปแล้วในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

ครั้งนี้ พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจพร้อมส่งมอบถุงยังชีพ 

“พลังน้ำใจ” ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค จำนวน 1,500 ชุด และน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรในเขตพื้นที่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ และนำส่วนหนึ่งเดินทางไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่จุดพักพิงผู้ประสบภัย ณ วัดบ้านหนองจาน พร้อมกันนี้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม มอบความช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้พนักงาน และลูกค้า ณ ศูนย์บริการ NT สาขาอุบลราชธานี 1 และ สาขาอุบลราชธานี 2 ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และพนักงานของ NT พร้อมด้วยจิตอาสา ได้เดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร พร้อมเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่น้ำยังคงท่วมสูง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกัน NT ได้ตระหนักและห่วงใยในการเฝ้าระวังอุปกรณ์และเครือข่าย รวมถึงระบบสื่อสัญญาณทุกรูปแบบให้มีความพร้อมในการให้บริการสื่อสาร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ อาทิ 

• ระบบตรวจสอบ Monitoring คอยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรายงานความผิดปกติของระบบสื่อสารส่งไปยัง help desk ประจำจังหวัดและทำการแจ้งเตือนมายังกองงานเพื่อเข้าทำการแก้ไขตาม SLA (Service Level Agreement) หรือข้อตกลงในการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละบริการ

• การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีน้ำท่วมสูงโดยการขยับมิเตอร์ไฟฟ้า ระบบสาย และระบบอุปกรณ์สื่อสารขึ้นเหนือน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าจุดแจกจ่ายและจุดเชื่อมต่อของระบบสื่อสาร (NODE)

• บริการแจ้งขอย้ายบริการชั่วคราวมายังจุดพักพิงของลูกค้าที่ประสบปัญหาการใช้งานเนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมน้ำท่วมถึง

• การดูแลเฝ้าระวังระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานบริการลูกค้า NT

ที่ประสบภัยน้ำท่วมถึง พร้อมทำแนวกระสอบทราย ก่ออิฐบล็อคป้องกันความเสียหายจากน้ำเข้า และสูบน้ำออกเป็นระยะ เพื่อรักษาความปลอดภัย

• จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่กองงานเพื่อเข้าช่วยเหลือ ให้บริการตรวจสอบ และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหลังน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ

• พร้อมสนับสนุนภาระกิจการลงตรวจเยี่ยมประชาชนของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยการติดตั้งกล้อง CCTV และระบบ Internet ตลอดภาระกิจ NT ยังคงยืนหยัดและสามารถให้บริการลูกค้าที่ประสบภัยได้ถึงแม้ในบางเส้นทางถูกตัดขาดหรือต้องใช้เวลาในการเดินทาง รวมถึง NT ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกครัวเรือนผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยโดยเร็ว และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยความห่วงใยจาก NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)