วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 07 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:07 pm

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS) ร่วมรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ เปิดตัวระบบการรับบริจาคแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มบล็อกเชน DSongboon สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS) เตรียมจัดงานครบรอบ 40 ปี รำลึกถึงคุณพ่อเรย์ เปิดตัวระบบการรับบริจาคแบบออนไลน์และการสื่อสารรูปแบบ Digital Marketing ผ่านแพลตฟอร์มบล็อกเชน DSongboon เป็นการโอนตรง มีความโปร่งใส ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้บบเรียลไทม์ พร้อมยึดคือคำกล่าว “การให้โอกาส คือการให้ที่ดีที่สุด” เป็นคำที่คุณพ่อเรย์มักกล่าวอยู่เสมอ

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่คุณพ่อเรย์ หรือ บาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน ได้ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทย ท่านได้อุทิศตนช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมากมาย ก่อให้เกิดองค์กรและมูลนิธิต่างๆ ขึ้นมา โดยมีจุดเริ่มจากการที่เด็กแบเบาะถูกทิ้งไว้หน้าประตูโบสถ์ของท่านที่พัทยา ในราวปี พ.ศ. 2515 และท่านต้องขับรถด้วยตนเองในแต่ละวัน เพื่อรวบรวมเงินจากกล่องรับบริจาคที่วางไว้ตามโรงแรมต่างๆ ในพัทยา จนสามารถนำพาชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลับคืนสู่สังคม ให้มีงานมีอาชีพ และกลับมาเป็นผู้ให้ ต่อครอบครัวตนเองและสังคม นับพันนับหมื่นชีวิต

คุณพ่อเรย์ ได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจวบจนวาระสุดท้ายของท่านบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทางมูลนิธิฯ จะจัดงานรำลึกถึงคุณความดีของท่าน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้กล่าวว่า “สิ่งที่คุณพ่อเรย์ปรารถนา คือการพัฒนาผู้พิการให้ดูแลตนเองได้ ซึ่งหมายความว่าเขาต้องมีความรู้ มีทักษะในการทำงาน ดังนั้นต้องส่งเสริมช่วยเหลือในด้านเหล่านี้ และสังคมต้องให้โอกาสแก่เขาด้วย เมื่อเขามีงานทำ มีรายได้ ดูแลตนเองและครอบครัวได้ จนวันหนึ่งเขามีมากพอและสามารถแบ่งปันให้สังคมได้ นั่นคือความฝันสูงสุดของคุณพ่อเรย์”

สำหรับในปีนี้ ทางโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี โดยการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง ได้ประสานให้นักเรียนทั้ง 3 คน คือ นายรวิศ ธรรมพลานนท์ นายธนภัทร จิระพจชพร และนางสาวนงนภัส ราวรา ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการรับบริจาคแบบออนไลน์และการสื่อสารรูปแบบ Digital Marketing ทั้งนี้ทีมนักเรียนได้วิเคราะห์ประเภทและความต้องการของมูลนิธิฯ ซึ่งมีความหลากหลายออกมาใน 3 โครงการ คือ การขอรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา และค่าสาธารณูปโภค โดยผู้บริจาคสามารถกำหนดได้ว่าต้องการนำเงินสนับสนุนไปช่วยเหลือหน่วยงานใดของมูลนิธิฯ อีกด้วย เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนเด็กพิเศษ และวิทยาลัยฝึกอาชีพคนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นต้น

เพื่อให้การรับบริจาคแบบออนไลน์ เป็นการโอนตรง มีความโปร่งใส ปลอดภัยและตรวจสอบได้ จึงได้ร่วมกับบริษัท แองเจิ้ล ไทม์ จำกัด พัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มบล็อกเชน ที่ทุกการบริจาคบันทึกเก็บไว้ในบล็อกข้อมูล ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ บนแอปพลิเคชันชื่อ DSongboon (ดีซองบุญ)

นายภาณุศักดิ์ วงศ์พิมลพร กรรมการบริษัท แองเจิ้ล ไทม์ จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน DSongboon บนเทคโนโลยีบล็อกเชน AngelChain สำหรับการรับบริจาคขององค์กรการกุศลต่างๆ ยืนยันว่าทุกการบริจาคโอนตรงสู่บัญชีของมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้เงินของผู้บริจาคทั้งหมดถึงผู้รับทันทีครบเต็มจำนวน และสามารถตรวจสอบได้แบบ real-time

ด้านนางสาว แมนนา เครือทอง ผู้บริหารแอปพลิเคชัน DSongboon ของบริษัทแองเจิ้ล ไทม์ จำกัด เปิดเผยว่า “รูปแบบการบริจาคทั้ง 3 โครงการ ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย พร้อมรองรับการบริจาคแบบออนไลน์และบันทึกจัดเก็บทุกข้อมูลการบริจาคบนระบบบล็อกเชน นอกจากนี้ เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ ผู้บริจาคยังสามารถขอเลี้ยงอาหาร

กลางวันผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในวันเกิดของตนหรือในวาระพิเศษ โดยระบุวันที่ดังกล่าวบนหน้าจอรับบริจาคเดียวกันได้เลยค่ะ”

เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณพ่อเรย์จากวันที่ท่านต้องขับรถไปรวบรวมเงินบริจาคตามสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง.. วันนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมรำลึกถึงท่านและสนับสนุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มบล็อกเชน ด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อ DSongboon