วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6 : 29 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6:29 pm

“ดร.จุ้ม- ณัฐนนตรา เที่ยงธรรม” เปิดตัวเพลง “พระอรหันต์ของฉัน” บทเพลงเทิดทูนพระคุณแม่

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถานีโทรทัศน์ BMCTV จรัญสนิทวงศ์ 22, “ดร.จุ้ม- ณัฐนนตรา เที่ยงธรรม” กรรมการผู้บริหาร “Dr. Jum Yellow Star Music Awards” ถือฤกษ์ดีวันแม่แห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเพลง “พระอรหันต์ของฉัน” บทเพลงเทิดพระคุณแม่ มีบุคคลในแวดวงเพลงและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี

.ดร.จุ้ม- ณัฐนนตรา ร้องเพลง “พระอรหันต์ของฉัน” คือบทเพลงเทิดทูนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของแม่ผู้ให้กาเนิด แม่ผู้เลี้ยงดู รวมถึงแม่ของแผ่นดิน ในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสาคัญที่เราจะมีโอกาสแสดงความระลึกถึงพระคุณของ “แม่” พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และยังถือเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าที่สุดของดิฉัน คือ “คุณแม่สุขวรรณ เที่ยงธรรม” มีอายุครบรอบ 90 ปี เช่นกัน

บทเพลง “พระอรหันต์ของฉัน” เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลัก คือ เทิดทูนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของแม่ ได้รับเกียรติ จาก ว่าที่ร้อยตรี เทพวีนัส บุระคา เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง โดยมี คุณบุรฉัตร สวยสมเรียม เรียบเรียงดนตรีและทำนอง

บทเพลง “พระอรหันต์ของฉัน” ต้องการสื่อความหมายว่า “แม่”คือทุกอย่างในชีวิต กล่าวคือ แม่คือชีวิตของลูก เมื่อยามแม่ป่วย ลูกเสาะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แม่ คิดอย่างเดียวว่าต้องให้แม่หายป่วย เพราะถ้าแม่ป่วยคือตัวเองป่วยไปด้วย แม่คือครู ชี้แนวทางให้ชีวิต ให้เห็นว่าสิ่งไหนดีและไม่ดี ควรหรือไม่ควรทา สอนลูกตั้งแต่ยังจาความได้ไม่ลืม แม่เป็นที่ปรึกษา เป็นกาลังใจ และเป็นที่พึ่งให้ชีวิตในยามที่ทุกข์มีปัญหาในทุกเรื่อง สุดท้ายแม่คือผู้ให้อภัย ลูกทาผิดอย่างไร แม่ให้อภัยตลอดมาจนถึงวันนี้แม่ก็ยังให้อภัย

“นอกจากนี้ต้องการตอบแทนพระคุณ เพราะผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตคือแม่ รองลงมาคือคนรักซึ่งเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ต้องการเป็นลูกกตัญญู บอกกับตัวเองว่าเสมอว่าได้ทาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้กับพระอรหันต์. ยอมสละงาน อาชีพ เงินเดือน และความสุขส่วนตัวเพราะสิ่งเหล่านี้ทาเมื่อไหร่ก็ได้ หาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่แม่มีเพียงชีวิตเดียว จะพาสิ่งใดมาทดแทนไม่ได้ เมื่อได้ทาอย่างที่คิดและตั้งใจแล้วจะไม่เสียใจในชีวิต”

สามารถติดตามรับฟังและชม MV บทเพลง”พระอรหันต์ของฉัน” ได้ทาง Youtube : ดร จุ้มDutiful Daughter Jum , Facebook: DrNuttanontraThiengtham