วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 4 : 53 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 4:53 pm

หัวหน้าจเรตำรวจประชุมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 3

วันนี้ ( 21 ก.ค. 65 ) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช รองจตร., พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผบก.บก.อก.จต., ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) – ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ, คุณขวัญชัย บุญสุวรรณ, คุณภาสกร กฤตยารักษ์สกุล, คุณมังกร จารุสถิติ, คุณสินาท เฮงสุวนิช, คุณศุภชัย อิทธิปาลกุล และคณะที่ปรึกษาทุกท่านร่วมเข้าประชุม

พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ได้สนับสนุนเงินเพื่อใช้ในพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของ สำนักงานจเรตำรวจ ณ ห้องประชุมพระแม่ธรณี ๔-๕ ชั้น ๑ ภายหลังการประชุม หัวหน้าจเรตำรวจ , รองจตร.และคณะที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานกลุ่ม Miracle Group มาให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม.