วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 11 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:11 am

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน ดิจิทัลร่วมประชุมสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิจิตร หยาง นายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน ได้เชิญนายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน ดิจิทัล เข้าร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนปลูกไม้ไผ่

เพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาค ลดโลกร้อนจาก Green house effect โดยชูโมเดล “แพร่-น่าน” เป็นต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวใน 8 จังหวัดภาคเหนือ หวังช่วยเหลือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น


พร้อมกันนี้นายกิตติพันธ์ได้มอบวารสารแนะนำสมาคมฯให้กรรมการฯการค้าอาเซียน-จีนได้รู้จัก และยินดีให้การสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของ สมาคมฯ การค้าอาเซียน-จีน