วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 7 : 09 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 7:09 pm

“ลี่ชิ กรุ๊ป” แต่งตั้ง “ฯพณฯ ท่าน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ” นั่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง ฯพณฯ ท่าน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกฯรัฐมนตรีคนที่ 22 ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้กับนายลี่ หลิงไฮ่ ประธานบริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด

ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม บริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด แนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับตำแหน่งดังกล่าวพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ จะทำงานร่วมกับประธานคณะผู้บริหารและคณะผู้บริหารในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยจะสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่สำคัญ ต้องการมุ่งเน้น คือ การฟื้นฟูธุรกิจให้ดีกว่าเดิม ในช่วงหลังโควิด – 19

นายลี่ หลิงไฮ ประธาน บริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า … ฯพณฯ ท่าน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
จะสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด ของเรามีความมั่นคง ช่วยให้เราขับเคลื่อนภารกิจในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากขึ้น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ ฯพณฯ ท่าน พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของประเทศไทย จากการดำรงตำแหน่งระดับสูงสุดมาหลายปี จะสร้างความเข้มแข็ง และแข็งแกร่ง พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณค่าในระยะยาว ให้กับ “ลี่ชิ กรุ๊ป” ของเรา ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจัง

สำหรับ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนักการเมือง , เป็นทหารอาชีพ,นายกฯรัฐมนตรี คนที่ 22 ของประเทศไทย ทั้งเคยดำรงตำแหน่ง รองนายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวง ผู้บัญชาการทหารบก และรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับสมญา “ขงเบ้งแห่งกองทัพบก”เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ขณะดำรงตำแหน่งทางทหาร เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคความหวังใหม่และเป็น ส.ส.หลายสมัย