วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2024 | 2 : 13 pm
วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2024 | 2:13 pm

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการภาคเอกชน

รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำคณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการภาคเอกชน ณ เดอะมอลล์โคราช โดยมีนายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ เดอะมอลล์โคราช บริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้