วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 2 : 15 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 2:15 am

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม นี้


วันวิสาขบูชา เป็นอีกวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และ กลุ่มบริษัทเซิร์ชฯ ซึ่งมีพระมหา ดร.ณัฐพงษ์ ฐิตปญโญ (นาคถ้ำ) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านระบบออนไลน์ทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2565โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเลือกสถานที่เวียนเทียนได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็นวัดในประเทศไทย สังเวชนียสถาน หรือ วัดไทยในต่างประเทศ พร้อมเลือกคำอธิษฐาน และสามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนๆ ของเราได้มาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ด้วยกันได้ นอกจากนี้เรายังมีระบบปฏิบัติธรรมออนไลน์ซึ่งสามารถร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ เป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางพุทธศาสนา และนวัตกรรมในระบบออนไลน์เข้าด้วยกัน ร่วมสะสมบุญ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ในสัปดาห์พุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อให้จิตใจสงบ เกิดสมาธิ และปัญญา อยู่ที่ไหนก็สามารถ เวียนเทียน สวดมนต์และปฏิบัติธรรมได้ ด้วยระบบเวียนเทียนออนไลน์ ดอทคอม