วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5 : 25 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5:25 pm

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ (อสส.) ผลักดันสวนสัตว์นครราชสีมา ผลิต “ดินพลังแรด” เพื่อการจำหน่ายดินปลูกต้นไม้ ให้นักท่องเที่ยว

     

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า สวนสัตวนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการผลิตดินปลูกต้นไม้ และพันธุ์ไม้เพื่อการจำหน่าย เพื่อสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ “ดินพลังแรด” โดยขั้นตอนการผลิตเป็นการนำมูลสัตว์ และเศษวัชพืชต่างๆในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน นำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์ และเพื่อการจำหน่าย


  สำหรับการผลิตดินพลังแรด ของสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ทำการทดลองผลิตและนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ภายในสวนสัตว์ รวมทั้งได้จัดจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากมีปริมาณการผลิตเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนได้มีโอกาสใช้ดินที่ม่ีคุณภาพจากมูลสัตว์และเศษวัชพืชภายในสวนสัตว์ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลทุกชนิด เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติต่อไป


  “โครงการผลิตดินพลังแรด ถือเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งของสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ได้ริเริ่มในช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับที่ดี เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจและสนับสนุนดินพลังแรด เป็นจำนวนมาก โดยล่าสุด มีพ่อค้าต้นไม้ได้มาซื้อดินพลังแรดจากสวนสัตว์นครราชสีมา มากกว่า 1,000 ถุง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจค้าต้นไม้ของตนเอง ซึ่งเป็นผลตอบรับที่ดีในอีกบริบทหนึ่งของสวนสัตว์นครราชสีมา ที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายอรรถพร กล่าว


ท่านที่สนใจสั่งซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานเพาะชำ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ โทร085-6829791 , 087-9595927 , 065-7326645
https://www.facebook.com/NakhonratchasimaZoo/posts/452580676278251
https://www.facebook.com/NakhonratchasimaZoo/videos/531107748009044/
 สำนักโฆษกองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
โทร. 02 587 0055