วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 12 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:12 pm

“ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 10 แห่ง รวม 6 จังหวัด เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยนางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ / หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมแผนกสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น

ประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอล ผงซักฟอก หน้ากากอนามัย นมถั่วเหลือง และขนม นำแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ 10 แห่ง รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 825,500 บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี ผู้บริหารของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ

ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน