วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5 : 47 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 5:47 pm

ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ กองบิน ๔๖

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการ กองบิน ๔๖ และ คุณ อภิชญา บุญญะพาศ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การจัดตั้งจุดบริการประชาชนนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง อันเป็นสาเหตุสำคัญ ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และในการนี้ จุดบริการประชาชน กองบิน ๔๖ ได้มอบน้ำดื่ม ชุดยาสามัญประจำบ้าน สเปย์แอลกอฮอล์ ให้ประชาชนที่เดินทางสัญจร (ฟรี) ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕