วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6 : 06 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6:06 pm

บิ๊ก ทีพีไอ โพลีน เปิดนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 รวมผลงานศิลปะจากศิลปิน 18 ชาติ จัดแสดงที่วิทยาลัยเพาะช่าง

3 เมษายน 2565 ประทีบ เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า หลังจากการเปิดโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ครั้งที่ 16 ไปแล้วนั้น ศิลปินได้ลงมือปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ ระหว่าง วันที่ 31มี.ค.-2 เมษายน ผลงานสำเร็จจะถูกนำมาจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้ามาชมผลงานจริงได้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 -29 เมษายน 2565 ที่วิทยาลัยเพาะช่าง

ผศ.บรรลุ เผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อให้ศิลปินจากนานาชาติและอาจารย์ด้านศิลปะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้านองค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการปฏิบัติงานของศิลปินแต่ละคน เพื่อนำไปพัฒนาและสะสมความรู้ทางวิชาการของตน นักศึกษาก็ได้มีโอกาสศึกษาดูงานของศิลปินชั้นครู ศิลปินนานาชาติ และที่สำคัญศิลปินนานาชาติได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมของวิทยาลัยเพาะช่าง

สำหรับปีนี้ มีศิลปินเข้าร่วมโครงการทั้งออนไลน์และออนไซต์รวม 153 คน จาก 18 ประเทศ และจัดแสดงผลงานให้ชมไปจนถึง 29 เมษายน 2565 ผศ.บรรลุกล่าว