วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 52 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:52 pm

TCMA ผนึกทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ GCCA 2024

TCMA สานต่อความสำเร็จประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทั่วโลก “GCCA CEO Gathering and Leaders Conference 2024” ผนึกทุกภาคส่วนเดินหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2593 มุ่งหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด คู่ขนานพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมดักจับ/ใช้ประโยชน์/กักเก็บคาร์บอน พร้อมบริหารจัดการกรีนฟันด์ 212 ล้านบาทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองเป้าหมาย Net Zero 2050

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม GCCA CEO Gathering and Leader Conference 2024 เปิดเผยว่า การประชุม GCCA 2024 ในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ของผู้นำที่ผลิตปูนซีเมนต์จากทุกภูมิภาคของโลก ที่มาร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตตอบสนองวาระสำคัญของโลก ในการหาแนวทางลดการปล่อยคาร์บอน ทั้งการพัฒนานวัตกรรมดักจับ/ใช้ประโยชน์/กักเก็บคาร์บอน การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ลดการปล่อยคาร์บอน ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และเชื่อมโยงการทำงานไปยังภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินงาน

การประชุม GCCA 2024 สะท้อนภาพความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐยังเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ และการมีแหล่งทุนสีเขียวเข้ามาสนับสนุนเป็นส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าบรรลุเป้าหมาย

สำหรับกรีนฟันด์จากกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแคนาดา (Environment and Climate Change Canada: ECCC) ผ่านองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) มูลค่า 8 ล้านเหรียญแคนาดา หรือราว 212 ล้านบาท ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยถึงอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย ที่จะนำไปสนับสนุนและเสริมสร้างระบบนิเวศน์ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการจัดทำโครงการนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในเร่งการลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

“กรีนฟันด์ที่ได้รับมาสู่ประเทศไทย ต้องขอบคุณรัฐบาลแคนาดา GCCA และ UNIDO รวมถึงสมาชิก TCMA ที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้า และมีผลงานที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งการจัดทำ Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap เชื่อมโยงไปยังแผนลดก๊าซเรือนระจกของประเทศ Thailand NDC Roadmap และเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การทำงานร่วมกันในเชิงพื้นที่ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ‘สระบุรีแซนด์บ็อกซ์’ ขับเคลื่อนต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศไทย โดย TCMA และสมาชิกซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกราย พร้อมประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศของ GCCA และ UNIDO ในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตามเป้าหมาย Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap” ดร. ชนะ กล่าว

นายเฟอร์นันโด กอนซาเลซ ประธานคณะผู้บริหาร Global Cement and Concrete Association (GCCA) เพิ่มเติมว่า การประชุม GCCA 2024 มีส่วนสำคัญในการเร่งความก้าวหน้าของแผนงาน GCCA Net Zero Future สมาชิก GCCA กว่า 200 คนจากทุกภูมิภาคทั่วโลกมาเข้าร่วมประชุม แสดงถึงพลังความมุ่งมั่น และความร่วมมือของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในช่วง ‘ทศวรรษแห่งการส่งมอบ’ (Decade to Deliver) ที่ช่วยกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลงมือทำ

“ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ระดับโลก GCCA มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงการทำงานร่วมกับภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย องค์กรระหว่างประเทศ และนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านโครงการ Innovandi รวมถึงการสนับสนุนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และความก้าวหน้าด้าน CCUS จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และสามารถบรรลุเป้าหมาย GCCA Net Zero Future ในปี 2050” นายเฟอร์นันโด กล่าว

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคในสถานที่จริง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย

เหล่านี้คือเสียงสะท้อนจากสมาชิก GCCA ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมปูนซีมนต์ (R&I Center) ในจังหวัดสระบุรี และโครงการ One Bangkok ตัวแทนความก้าวหน้างานก่อสร้างชั้นแนวหน้าของไทยที่ผสมผสานความยั่งยืนและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

“มีความตื่นเต้นและประทับใจในการดำเนินงานของ R&I Center ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และคอนกรีตที่จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงเทคโนโลยี 3D Printing ที่สามารถสร้างเป็นอาคารที่ใช้งานได้จริง ขอขอบคุณท่านบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ให้เกียรติมาต้อนรับคณะผู้แทน GCCA และอธิบายถึงสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย Net Zero ขอบคุณ TCMA ที่จัดกิจกรรมเยี่ยมชมที่ดีนี้ และในฐานะผู้ประสานงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจก UNIDO พร้อมร่วมมือและสนับสนุนการเร่งลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย” เสียงสะท้อนจากนางสาวรชา อับดราบู ผู้ประสานงานโครงการ จาก UNIDO สำนักงานใหญ่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

“รู้สึกประทับใจในความสัมพันธ์ที่ดี และยอมรับในความสำเร็จของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ One Bangkok ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรรมก่อสร้างอาคาร แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารสูงของไทย รวมทั้งการได้รับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ที่แสดงว่า อาคารแห่งนี้เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้นด้วย และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั่วโลก” เสียงสะท้อนจากนายแดเนียล ดูควิว ผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา Cementos Argos ประเทศโคลอมเบีย

นอกจากนี้ ระหว่างการประชุม GCCA 2024 มีนิทรรศการ ‘Concrete in Life’ สะท้อนการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับคอนกรีตที่รายล้อมอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน ผ่านภาพถ่ายในมุมมองต่างๆ จากทั่วโลก ทั้งคอนกรีตกับเมือง (Urban Concrete) คอนกรีตกับโครงสร้างพื้นฐาน (Concrete Infrastructure) คอนกรีตกับชีวิตประจำวัน (Concrete in Daily Life) คอนกรีตกับความงามและการออกแบบ (Beauty and Design) เป็นตัวแทนการสื่อสารของอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต ตามโรดแมป GCCA Concrete Future ในการมุ่งสู่ความยั่งยืนและการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2050

สัปดาห์การประชุม “GCCA CEO Gathering and Leader Conference 2024” จบไปแล้วอย่างสมบูรณ์ TCMA ในฐานะเจ้าภาพร่วม มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนต่อความสำเร็จของการประชุมระดับโลกของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่มาจัดที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก และนำความก้าวหน้าและประโยชน์มาสู่ประเทศไทย
สมาชิก TCMA ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกราย ต่างร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับและอำนวยความสะดวกตั้งแต่เดินทางมาถึง ให้ผู้ที่เดินทางไกลจากทั่วโลกได้ประทับใจในไมตรีจิตและรอยยิ้มสยาม งานเลี้ยงต้อนรับบนเรือล่องเจ้าพระยาพร้อมพลุหลากสีสันอลังการสู่ Net Zero Future โชว์ศิลปวัฒนธรรมของไทย พร้อมของที่ระลึกแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด Timeless Partnership ทั้งนาฬิกาพกสไตล์วินเทจเพ้นท์มือลวดลายไทย กระปุกเกลือช้างคู่จากเซรามิกลำปาง และผ้าขาวม้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ซอฟท์ พาวเวอร์ของไทย สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

“TCMA ยังคงนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มุ่งหน้าขับเคลื่อนต่อเนื่องสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ผลการหารือและความก้าวหน้าต่างๆ จะถูกไปนำเสนอในการประชุม COP 29 ในเดือนพฤศจิกายน 2567 จากนั้น สมาชิก GCCA จะพบกันอีกครั้งในการประชุม GCCA 2025 ในเดือนมิถุนายน 2568 ณ ประเทศเม็กซิโก” ดร. ชนะ กล่าวทิ้งท้าย

GCCA

TCMA

NetZero

NetZeroFuture

ConcreteinLife

สมาคมอุตสาหกรรรมปูนซีเมนต์ไทย