วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 3 : 53 pm
วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 3:53 pm

ม.นเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอเชิญอบรม “การผลิตมะปรางเชิงการค้า” ครั้งที่ 19 วันที่ 10 มี.ค. 67 ฟรี!

ขอเรียนเชิญอบรม “การผลิตมะปรางเชิงการค้า” และส่งมะยงชิดและมะปรางหวานเข้าประกวด ฟรี 10 มีนาคม 2567

โครงการอบรม

เรื่อง “การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผล เขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า” ครั้งที่ 19

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดโดย สถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

และ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อ 055 963014