วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 3 : 54 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 3:54 am

พิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดบ้านกลางวิปัสสนา ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร


เวลาประมาณ 9:39 น.ตรงกับวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู

โดยมีพระมหาสุทัศน์ สุขวฑฒโน(สุ-ขะ-วะ-ตะ-โน)เจ้าอาวาสวัดบ้านกลางวิปัสสนา ประธานจุดเทียนชัยฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระอาจารย์ครูบาวินัย วิสุทธจิตโต(วิ-สุด-ทะ-จิต-โต)เจ้าอาวาสวัดป่าภะคะวาโต อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธี

ดร.สิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน (ดร.กุ้ง)เจ้าของแบรนด์คีตรา keetra เป็นประธานจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณ และประธานจุดจุดธูปเทียนมงคล พร้อมด้วยกัลยาณมิตรที่เข้าร่วมจุดธูปเทียนพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จุดประสงค์ในการจัดสร้างท้าว เวสสุวรรณแบ่งเป็น 2 ตนโดยมีขนาดความสูง 3 เมตรน้ำหนัก 3 ตัน เริ่มจากพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์มีการจัดทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างอยู่ ณ.ขณะนี้ดร.สิรินภัสธา(ดร.กุ้ง)กล่าวกับสื่อมวลชนในการจัดสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ที่จะให้ญาติโยมมาสักการะบูชาและมาขอพรทำบุญณวัดบ้านกลางวิปัสสนาแห่งนี้รายได้จากการทำบุญกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อที่จะนำวัตถุปัจจัยสร้างโบสถ์วิหารเพื่อให้สมเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดบ้านกลางวิปัสสนาต่อไป และมีรายได้ในชุมชนจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบสักการะบูชา

วัดบ้านกลางวิปัสสนาเป็นวัดที่กำลังพัฒนาซึ่งยังไม่มีโบสถ์โดยมีชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันบูรณาการให้เป็นวัดที่ดูสะอาด โดดเด่นเพื่อใช้สืบสานประเพณีพุทธศาสนาให้ลูกหลานต่อไป
ดร.สิรินภัสธา(ดร.กุ้ง)จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว จึงแบ่งรายได้จากยอดขายสินค้าของบริษัทอย่างเช่นกาแฟ keetra และผลิตภัณฑ์แบรนด์คีตราทุกตัว ส่วนหนึ่งเข้ามาสมทบทุนในการจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณและโบสถ์วิหารให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป

ฝากถึงกัลยาณมิตรที่ร่วมบุญสมทบทุนมาในครั้งนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกเมื่อทุกประการเทอญ