วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 22 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:22 pm

กลุ่มทุน ‘วัฒนา-ทองหล่อ’ จุดประกายขับเคลื่อนทางธุรกิจ

   ‘ประชาคมเขตวัฒนา’ พร้อมเป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มทุนไทย-เทศโซนพื้นที่เขตวัฒนา-ทองหล่อ-สุขุมวิท ร่วมบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมหลังจมปลักวิกฤติเศรษฐกิจโควิด-19 เล่นงานนานร่วม 3 ปี “สุรัตน์” เผยมีแผนจัดพบปะกันเดือนละ 2 ครั้ง พร้อมอุบไต๋ทีเด็ดก่อนเผยในงานประชุมครั้งหน้า

   นายสุรัตน์ สุวชิตวงค์ ประธานประชาคมเขตวัฒนา เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมนักธุรกิจจากกลุ่มทุนในพื้นที่เขตวัฒนา-ทองหล่อ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทางธุรกิจหลังจากที่ทุกคนร่วมต่อสู้กับวิกฤติทางเศรษฐกิจโควิด-19 ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้จึงเห็นว่าถึงเวลาที่ทุกคนทุกฝ่ายจะกลับมาร่วมแรงร่วมใจกันเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

  ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์สร้างเครือข่ายธุรกิจ (Meet and socialize, build a business network) ในรายการ Tonight Thonglor Hangout Get Business Connection ขึ้นที่ร้าน Blue Chips ทองหล่อซอย 10 เป็นครั้งแรกก่อนที่จะขยายไปสู่เวทีพบปะสังสรรค์อื่นๆ ต่อเนื่องกันไปเดือนละ 2 ครั้งเพื่อรับฟังความเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนทางธุรกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริงโดยเร็วต่อไป

   ทั้งนี้ประชาคมเขตวัฒนา จัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ "Thonglor Hangout Network" โดยการนำของนายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ ประธานประชาคมเขตวัฒนา มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สร้างเครือข่ายธุรกิจขึ้นมาให้เข้มแข็ง ร่วมกันช่วยสนับสนุนธุรกิจของกันและกัน ประชาสัมพันธ์เครือข่ายที่มีศักยภาพนี้ออกไปให้มากที่สุด และที่สำคัญที่สุดคือมีความจริงใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้ยาวนาน

   โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมสมาชิกซึ่งกำหนดไว้ว่าจะจัดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนการปฏิบัติไปพร้อมๆกัน สมาชิกทุกคนสามารถนำธุรกิจของตนเองมานำเสนอเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เจรจาธุรกิจร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด ให้สมาชิกทุกคนได้ช่วยเหลือกันแบบเรียบง่ายไปก่อน ซึ่งสมาชิกไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอยู่เฉพาะโซนเขตวัฒนา-ทองหล่อเท่านั้นสามารถมาจากนอกโซนได้หากมีความสนใจร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เกิดการแนะนำธุรกิจต่อกัน หลังจากนั้นหากจุดไหนสามารถต่อยอดขยับขยายให้เกิดการขยายธุรกิจต่อกันได้ก็จะร่วมกันผลักดันให้สำเร็จและเกิดความยั่งยืนต่อไป

   ทั้งนี้ในเบื้องต้นยังมั่นใจว่านักลงทุนในโซนวัฒนา-ทองหล่อ-สุขุมวิทมีศักยภาพที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจของแต่ละคนต่อไปได้ เป็นต้นแบบที่ดีทางธุรกิจ ประการสำคัญทางกลุ่มไม่รอความช่วยเหลือจากใครแต่จะพยายามเดินหน้าทางธุรกิจร่วมกับเครือข่ายให้มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพจะมีอยู่ของแต่ละราย นี่คือเป้าหมายของทางประชาคมเขตวัฒนา ดังนั้นจึงพร้อมเปิดรับศักยภาพของแต่ละรายเพื่อร่วมมาขับเคลื่อนทางธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนพร้อมๆกัน

 “เราจะเน้นให้ความช่วยเหลือผ่านกลุ่มสมาชิกก่อนใคร เพื่อให้กลุ่มสมาชิกสามารถต่อยอดทางธุรกิจต่อกันได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นครั้งแรกนี้จึงเป็นการจุดพลุหรือจุดประกายทางธุรกิจเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจต่อกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดการขับเคลื่อนจะเป็นไปในรูปแบบไหน แนวทางใดบ้างนั้นคาดว่าในการพบปะกันครั้งหน้าสมาชิกก็จะได้ทราบแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นพร้อมกับทราบฐานข้อมูลทางธุรกิจของกันและกันต่อไป”