วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 36 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:36 pm

วช. จับมือ ส.กีฬาเครื่องบินจำลองฯ บินโดรนยิ่งใหญ่ ในงานเฉลิมฉลอง “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดพิธีเปิดกิจกรรมการสาธิตการแสดงโดรนแปรอักษรเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว งานเฉลิมฉลอง “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะหัวหน้าส่วนราชการ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ หัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนในประเทศ จนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ กล่าวได้ว่าเป็น“โดรนแปรอักษร” ฝีมือคนไทย และเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในอาเซียน และ 1 ใน 9 ของโลก ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นทัดเทียมกับเทคโนโลยีของต่างประเทศ ในการนำนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเฉลิมฉลอง “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

ด้าน นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่าง โดรน เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 400 คน ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันอากาศยานโดรนเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากและมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในโลกอนาคต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งศึกษาและเตรียมความพร้อมในเรื่องโดรนให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบินโดรนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานในงานเฉลิมฉลอง “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” พร้อมจัดแสดงบินโดรนแปรอักษรกว่า 500 ลำ ประกอบด้วย
– ภาพ 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
– ภาพดอกลำดวน เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
– ภาพปราสาทสระกำแพงใหญ่
– ภาพพญาศรีสัตตนาคราช
– ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
– ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
– ภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
– ภาพอีสานไปไสกะแซ่บ
– ภาพ วช. อว.

ทั้งนี้ ได้มีการแสดง นาฏมวยไทย จาก โรงเรียนขุขันธ์  การแสดง รวมศิลป์ถิ่นเมืองศรี จาก มรภ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการแสดงที่สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Facebook Fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ