วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6 : 40 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6:40 pm

อย่าให้อายุมาปิดกั้นพลังในตัวคุณ มาร่วมกันเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง… กับ อว.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พร้อมผลักดัน และแถลงผลสำเร็จของโครงการ Quick Wins “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” มุ่งสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้บุคคลวัยเกษียณ ที่มีพลังในการใช้ชีวิต (ไอดอลวัยเก๋า) 5 ด้าน ได้แก่ ป้าแจ๋ว- ยุทธนา, ป้าจิ๊-อัจฉราพรรณ, แม่แพม-นวลนง, พี่ติ๊ก ชีโร่ และ พี่จิ๊ก-เนาวรัตน์ ซึ่งจะมาให้แง่คิดดีดีในการใช้ชีวิตให้มีพลังอย่างมีประสิทธิภาพ ในเสวนา “Forum Talk เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง”
พร้อมร่วมรับฟังบทเพลงไพเราะจากสมาชิกโครงการ วงปล่อยแก่ โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข และรับฟังบทเพลงสุดพิเศษจาก คุณสันติ ลุนเผ่ ศิลปินแห่งชาติ

ถ่ายทอดสดทาง facebook fanpage : เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
#เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง