วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 42 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:42 am

ททท. จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางพร้อมเปิดตัวสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) เส้นทาง “พิชิตเขาหินล้านปี ซีโร่คาร์บอนที่มุงเหนือ” จังหวัดพิษณุโลก หวังผลักดันท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนวันนี้ (19 กันยายน 2566) นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอเนินมะปราง ร่วมพิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยว 20 Meaningful Routes Ready-Set-Zero ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับโมเดล BCG มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Travel) มุ่งสู่ความยั่งยืนให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น พร้อมขานรับนโยบายการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยแนวคิด ปรับ-ลด-ชดเชย ร่วมผนึกกำลังกับ 7 พันธมิตรหลัก ได้แก่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) สมาคมไทยท่องเที่ยวผจญภัยและเชิงอนุรักษ์ (สทอ.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) องค์การการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานบริหารจัดการทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการคาร์บอนบาลานซ์ (Carbon Balance Scheme) สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) จำนวน 20 เส้นทางท่องเที่ยวศักยภาพ ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย 5 สายตามสไตล์การท่องเที่ยว (สายลุย-สายลึก-สายชิม-สายชิลและสายสุขภาพ) บุกเบิกเทรนด์การท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดในอนาคต พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความตระหนักรู้ต่อการสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติของการพัฒนา

สำหรับการ​จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) อย่างยั่งยืน “พิชิตเขาหินล้านปี ซีโร่คาร์บอนที่มุงเหนือ” ณ ชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเมืองรองซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ และพื้นที่ป่านันทนาการของประเทศไทย อันมีเอกลักษณ์ทางด้านภูมิทัศน์ของธรรมชาติที่โดดเด่น ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่อายุร้อยล้านปี กับกิจกรรมไฮไลต์ของชุมชน อาทิเช่น ปีนเขาผาแดงบ้านมุง เดินชมถ้ำหินงอกหินย้อยอายุนับล้านปี และทำขนมพื้นบ้านของชุมชนบ้านมุงเหนือ “ข้าวแดกงา” สื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าและมีความหมายให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพสู่ความยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้เปิดพื้นทีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ“ทิศทางการส่งเสริม การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ อาทิ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนัก จัดการป่านันทนาการจากกรมป่าไม้ นางสาวภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจคาร์บอนต่ำ ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) นายนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น อุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมจุดประกายความคิดเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต

นายอภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจะเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้เกิดผลกระทบเชิงบวก เป็นวงกว้างต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ทั้งในภาพส่วนสังคมและเศรษฐกิจ และจะเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยกระดับมุมมอง การท่องเที่ยวในประเทศให้สอดคล้องตามแนวคิด BCG Model ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับฐานรากภูมิภาค และประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป