วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 09 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:09 am

ยิ่งใหญ่ !! งานแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรี 2024 เพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีศักยภาพ เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีไปแข่งขันต่อบนเวทีระดับประเทศ

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมภริยา นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวมิสแกรนด์สุพรรณบุรี 2024 ณ.วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี เพื่อเฟ้นหาสาวงามตัวแทนจังหวัด ในเขตอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และในครั้งนี้ยังได้มีการเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่จังหวัดสุพรรณบุรี และยังโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับทุกคนมี่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัด และสุพรรณบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และยังมีสินค้าของแต่ละชุมชนและยังมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และยังกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประกวดครั้งนี้เราจะได้เห็น ศิลปะและวัฒนธรรมและอัตลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบันของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี