วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6 : 37 pm
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2024 | 6:37 pm

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เข้าร่วมงานแสดงแฟรนไชส์และเอสเอ็มอี Thai Franchise & SME Expo 2021 ปีที่ 15 ณ ไบเทค บางนา

ที่จัดขึ้นพร้อมกับงานแสดงสินค้ากาแฟ ชาและเบเกอรี่ Thailand Coffee Tea & Drinks ปีที่ 15 และงาน Thailand Bakery & Ice Cream ปีที่ 15 ซึ่งจัดโดยบริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด มีผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็กและรายย่อยให้ความสนใจในการร่วมโครงการตลอดการจัดงาน 4 วัน ภายในงานยังมีการจัดการจับคู่เจรจาธุรกิจและการสัมมนาความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

โดยดร.ปณิตา ชินวัตร ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า
“สสว. มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขยานกลางและขนาดเล็กในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เรามีพันธมิตรที่ช่วยส่งเสริมการประกอบการทั้ง online และ offline รวมถึงการช่วยเหลือด้านการตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญญาโดยเฉพาะ”

ทั้งนี้ ดร.ปณิตา ชินวัตร ได้เกริ่นนำถึงโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ “โครงการ SME คนละครึ่ง” ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้งบประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในทุกหมวดธุรกิจ โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50–50
“โครงการ SME คนละครึ่ง จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่เพื่อนำแหล่งเงินทุนเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME กว่า 5,000 ราย เพื่อช่วยในการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และการทดสอบและรับรองมาตรฐานเพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสทางการตลาดและค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าที่ปรึกษา ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าวินิจฉัย เป็นต้น” ดร.ปณิตา ชินวัตรกล่าว
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการมองหาแหล่งเงินทุน พันธมิตรและโอกาสทางการค้า สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sme.go.th หรือที่แอพพลิเคชั่น SME Connext หรือโทร 0-2298-3201