วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2023 | 5 : 40 am
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2023 | 5:40 am

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอบคุณจากใจ ให้ผู้อุปการะ

        มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะในงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้อุปการะทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี อีกทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กเปราะบางยากไร้ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ได้รับชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ผู้อุปการะทุกท่านได้รับทราบ ทั้งนี้มีกลุ่มผู้อุปการะจำนวนกว่า 100 ท่านที่เข้าร่วมงาน ทั้งในนามบุคคล องค์กร และโรงเรียน โดยมี   ดร.บุญชัย หงส์จารุ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย