วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3 : 31 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 3:31 am

เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ เจ้าโปรเจ็คสุดยอดเมืองอัจฉริยะพันล้าน ย่านบางนา-ตราด เข้ารับรางวัลมิเร่อร์ โกลด์โกลบอล สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น

มูลนิธิต้นบุญ จัดงาน “ประกาศเกียรติคุณประจำปี ๒๕๖๕” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีชีวิตใหม่แบบนิวนอร์มอล ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 แบบยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ตัวแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มามอบรางวัลเกียรติคุณ สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ให้กับ นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ จากผลงานโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ (Smart City) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ย่านบางนา-ตราด กม.29
.

โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการอนาคตในการขยายตัวของคนกรุงเทพฯ ไปทางภาคตะวันออกในการรองรับ EEC ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีการกำหนดเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของเมืองไทย ให้มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ทันสมัยได้มาตรฐาน เป็นแบบอย่างที่ดี ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
.

นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ หนึ่งใน “ซีอีโอ” แกนนำคนสำคัญ จบปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) โดยได้รับทุน ก.พ. รัฐบาลไทย และเป็นผู้ก่อตั้ง FanPage Facebook “Bangkok Smart City” ที่เน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยของกรุงเทพฯ ด้วยกล้องวงจรปิด เคยศึกษาโครงการไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อหวังช่วยประเทศในการลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ เมื่อปี 2557 ได้รับรางวัล CEO Thailand Awards 2014 ผู้บริหารแห่งปี 2557 ผู้เป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นพลังงาน สะอาด และ ปลอดภัย .. เคยเป็นประธานกรรมการ และที่ปรึกษาบริษัทด้านพลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และ พลังงานทางเลือกอื่นๆ