วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4 : 23 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 4:23 pm

ประกาศผลการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา : ได้มีการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021 (National Scratch Competition 2021) ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสถาบัน Code Genius (สถาบันสอน Coding สำหรับเด็กอันดับหนึ่งในประเทศไทย) การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ได้แก่ B2S Club, Tipco, Black Canyon, Tofusan, Learn Corporation และ Ondemand ประถม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

โครงการการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2021 (National Scratch Competition 2021) ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก การแข่งขันนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ในระดับไม่เกินประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งจะสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณที่เน้นให้ทักษะ Coding เป็นทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

คุณชนปทิน พลาพิภัทร (ผู้ก่อตั้งสถาบัน Code Genius) กล่าวว่า Coding เป็นวิชาใหม่ในสาขาวิทยาการคำนวณซึ่งถือเป็นวิชาที่สำคัญมากในปัจจุบัน และเป็นวิชาที่เอื้อประโยชน์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตในโลกศตวรรษที่ 21 โลกที่เทคโนโลยีเป็นคำตอบของทุกสิ่ง ผมจึงอยากให้ทุกคนตระหนักและตื่นตัว เกี่ยวกับวิชาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เรื่องของทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เพราะนี่จะเป็นการช่วยให้น้องๆ เยาวชน สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดและยังสามารถสร้างเทคโนโลยีเป็นของตนเองเพื่อส่วนรวมในอนาคตได้อีกด้วย

สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจำนวน 153 คนจากทั่วประเทศ มีการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันให้เหลือเพียง 50 คน เพื่อร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ซึ่งเป็นการแข่งขัน 2 รูปแบบ ได้แก่ Paper Test และ Lab Test

สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ จาก Krabi International School (โรงเรียนนานาชาติกระบี่) รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 12,000 บาท, iPad Gen 9 และโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเงินรางวัล และ iPad ได้รับการสนับสนุนจาก Learn Corporation

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ศิรวิทย์ ศรีอาริยะเมตตา โรงเรียนอนุบาลตราด รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่เด็กชายวัชรวิชญ์ กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

นอกจากนี้ทาง B2S Club ยังได้ให้เกียรติมอบของรางวัลสำหรับผู้ชนะทั้งสามคนอีกด้วย :
1.Giftcard จำนวน 3 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ Gift Card มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Gift Card มูลค่า 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Gift Card มูลค่า 1,000 บาท

2.Gift Set สินค้ามูลค่ารวม 2,000 บาทสำหรับทั้ง 3 คน