วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 16 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:16 am

วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดในเวที “2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo” (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “2022 Kaohsiung International Invention & Design Expo” (KIDE 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

KIDE เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติในเอเชีย เป็นเวทีที่มีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักประดิษฐ์หลากหลายระดับ ซึ่งภายในงานมีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 500 ผลงาน จากภูมิภาคยุโรปและเอเชีย มากกว่า 20 ประเทศ จัดโดย World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีสำคัญระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยในระดับสากล

สำหรับงานในปี 2022 นี้ วช. ได้นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศไทยมากกว่า 100 คน ร่วมนำเสนอผลงานใน KIDE 2022 ในด้านต่างๆ ได้แก่
• Agriculture
• Automotive & Transportation
• Chemicals
• Electricity / Electronics
• Machines & Equipment
• Household Items
• Industrial Design
• Apparel, Fabric & Garment
• Biotechnology, Health & Medicine
• Educational Items
• Arts and Crafts Design

โดยในวันแรกของการจัดงาน ได้รับเกียรติจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) โดย คุณจุฑารัตน์ สบู่ม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน เมืองเกาสง เข้าเยี่ยมชมผลงานและร่วมให้กำลังใจนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยภายในงานด้วย