วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 2 : 59 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 2:59 am

วันสันติภาพโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา เกิดสงคราม ความรุนแรง นำไปสู่ความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก

ซึ่งในการนี้ UNPKFC (United Peace Keepers Federal Council) และ UNESCO( Jamaica National Commission for UNESCO ) นำโดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก Walk for Peace ร่วมกับผู้นำภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น สภาลูกเสือพุทธโลก, สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน องค์กรรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซี่ยน ,มูลนิธิสันติภาพโลก,สมาคมศรัทธาธรรมาภิบาล ,ไทยอาสาโฆษกรัฐบาลท้องถิ่น ,Association Public Participation Under the Counstiution ,สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วยภาคีเครื่อข่าย UNPKFC ทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งกลุ่มออเคสต้าชื่อดังจากประเทศเกาหลีทั้ง 30 ชีวิต ที่เป็นข้าราชการทหารผ่านศึก,ตำรวจ และพลเรือน นำโดย Mr.Kong Yun Pal ผู้นำวง เพื่อต้องการขอบคุณทหารผ่านศึกไทยที่ร่วมรบในประเทศเกาหลี

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 21 ประเทศที่ตอบรับคำขอของสหประชาชาติในการส่งกำลังเพื่อช่วยเหลือเกาหลีใต้ในช่วงสงครามเกาหลี (พ.ศ. 2493–96) ตลอดจนเป็นประเทศแรก ๆ ที่แสดงออกซึ่งการสนับสนุนอุดมการณ์ของเกาหลีใต้ การเดินทางมาของวงออเคสต้า ผู้นำวง กล่าวว่า ถ้าไม่มีกองกำลังประเทศไทย ก็ไม่มีประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้

ในพิธีเปิดงาน กล่าวเปิดในงานโดย Dr.Sultan Azam Temuri ผู้ตรวจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติปากีสถาน, อดีตรักษาการผู้บัญชาการ UNAMID (United Nations–African Union Mission in Darfur )เมืองดาร์ฟู ประเทศซูดาน และประธานระดับโลก UNPKFC ได้กล่าวว่า ในนามของ UNPKFC ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ UNPKFC Global Leadership 2022 การประชุมสุดยอดผู้นำ ในอาชีพการงาน 33 ปีของฉันในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกรมตำรวจปากีสถาน และฉันความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติมาเป็นเวลาประมาณ 7 ปี ฉันได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญสองบท จากประสบการณ์การรักษาสันติภาพของฉัน ประการแรกคือความสำคัญของการบรรเทาทุกข์ของมนุษย์โดยการช่วยเหลือผู้คนในทางปฏิบัติและ ประการที่สอง คือต้องใช้วิธีการแบบบูรณาการและซิงโครไนซ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น INGOs และ NGOs มีบทบาทสำคัญในการนำแนวทางไปใช้
United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) เป็น INGO ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างของ
ความเป็นเลิศด้วยวิสัยทัศน์แห่งโลกอุดมคติด้วยสันติภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาคที่ยั่งยืน
ความอดทน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในหมู่พลเมืองโลกที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมในอุดมคติ
วิสัยทัศน์นี้ดำเนินการโดยการสนับสนุนทั่วโลกอาณัติของสหประชาชาติในเรื่องการรักษาสันติภาพ และการสร้างสันติภาพตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งขอบคุณภาครัฐ ,ภาคเอกชน และผู้นำจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ UNPKFC

และ Mr.Everton Hannam เลขาธิการ UNESCO ประเทศจาไมกา ประธานกิติมศักดิ์ UNPKFC ได้กล่าวว่า กับการเดินทางมาเยือนในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นครั้งแรก เพื่อการสนับสนุน UNPKFC เพื่อเป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสันติภาพ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณภาครัฐและเอกชน ขอบคุณ ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานดำเนินงาน ที่ทุ่มเททำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น ต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐและเอกชน ,Lt.Col Marcelo Rodriguez Sosa ผู้เชี่ยวชาญระบบสหประชาชาติในสมาคมสหประชาชาติเวเนซูเอลา,ผู้อำนวยการ UNPKFC ประจำประเทศอาร์เจนติน่า และอดีตนายทหารผู้รักษาสันติภาพสหประชาชาติ ผู้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและระบบ System UNPKFC ได้อย่างกระชับและเข้าใจ พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณ Soilder of Peace International(AISP/SPIA) ที่ให้การสนับสนุน UNPKFC
และภาคีเครือข่ายท้งภาครัฐและเอกชน และยังมีบุคคลสำคัญต่างๆ ที่ร่วมเฉลิมฉลองวันสันติภาพโลก ในงานประชุมผู้นำโลก ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง UNPKFC และ UNESCO
Mr.Peter von und zu dzionsko ผู้แทนพระองค์ Her Highness Herta Margarethe Habsburg – Lothringen HQ Austria ราชวงศ์ประเทศออสเตรีย , ผู้อำนวยการ UNPKFC ประจำประเทศเยอรมัน และผู้แทนสมาคมสหประชาชาติประจำประเทศเยอรมัน

Mr..Kwang Seok Yoo ประธานสภาลูกเสือพุทธโลก
พลตรีพรพจน์ เมธาวุฒินันท์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
และนางกอบเพชร หาญพัฒนาพาณิชย์ ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ,ผู้นำและสมาชิก UNPKFC นานาชาติทั้งเอเซียและยุโรป มากกว่า 80 ประเทศ ,ผู้นำด้านศาสนสัมพันธ์ทั้ง 5 ศาสนา,กลุ่มนางงาม,ศิลปิน นักร้องและนักแสดง มภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

พร้อมกันนี้ได้มีพิธีการที่สำคัญคือ การมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ UNPKFC ให้แก่ทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 50 นาย ตั้งกองเกียรติยศ ภายใต้การนำของ พ.อ จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา รองผู้บัญชาการ ศูนย์การนักษาวิชาทหาร และ ร.ต.มาโนตย์ ขุมของหัวหน้าครูฝึก เป็นผู้ควบคุม

ทหารผ่านศึกที่ได้รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติจาก UNPKFC และ UNESCO ประกอบด้วย พล.อ.ท.ไพโรจน์ พุกจินดา นักบินประจำพระที่นั่งในหลวง ฯ ร.9 และครูฝึกการบินของในหลวงร.10
พล.ท.กิตติเทพ เจียรสุมัย ยอดนักรบค่ายปักธงในสมรภูมิเวียดนาม

พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี และคณะจำนวน 10ท่าน (ปฏิวัติภารกิจที่เกาหลีปี 2493 – 2497) พล.อ.ท.สันทัด วงษ์ทิพย์ นายกสมาคมนักรบนิรนาม 333 และคณะจำนวน 15 ท่าน (ปฏิบัติภารกิจที่สปป.ลาว ปี 2503 – 2509) และ อส.ทพ.เอกศิริ ปักษี นายกสมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานคร และคณะจำนวน 3 ท่าน ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติในงานครั้งนี้ร่วมกับทหารจากนานาชาติอย่างงดงามและสมเกียรติสุดยอดนักรบทหารผ่านศึก

ขอสดุดีนักรบทหารผ่านศึกทุกท่าน