วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4 : 31 am
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2024 | 4:31 am

เตรียมพบงานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 MATRA Thailand 2022

“ไฟร์สเวิร์คฯ” เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 ที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชัน เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ วันที่ 28– 30 กันยายน 2565

มร. เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชันเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 หรือ อุตสาหกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน หรือ Manufacturing Automation and Robotic Center(MARC) สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ Thai Automation And Robotics Association (TARA)
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ Manufacturing Automation and Robotics Academy (MARA) สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Printed Circuit Association (THPCA) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ จาก Singapore Industrial Automation Association (SIAA) เป็นต้น

งานในครั้งนี้เป็นการร่วมตัวกันของผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทของบริษัทที่เชี่ยวชาญในภาคการทำงานอัตโนมัติ (IoT) และวิทยาการหุ่นยนต์ ทั้ง โลจิสติกส์, การค้าปลีก, การขนส่ง, การท่องเที่ยว, การดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิต และการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เสวนาเรื่อง “ transforming manufacturing with digitalization”( พลิกโฉมการผลิตด้วยระบบดิจิทัล) เป็นต้น

“ งาน MATRA Thailand 2022 จะจัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี งานจัดระหว่างวันที่ วันที่ 28– 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 17.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.matraexpo.com” มร. เคนนี่ กล่าว

โดยตัวแทนจาก Singapore Industrial Automation Association SIAA กล่าวว่า สมาคมมุ่งเน้นเรื่องระบบอัตโนมัติ IoT และวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อสมาชิกสามารถสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างกัน ในการพัฒนาการ และการนำระบบอัตโนมัติไปใช้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมถึงการผลิต การบริการ และอื่น ๆ ทั้งนี้สมาคมได้รับการ สนับสนุนจาก Enterprise Singapore ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 500 สมาชิก ทั้งประเภทบุคคลและองค์กร
“ การเข้าร่วมงาน Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 ก็ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของสมาคม ที่มุ่งมันในการเปลี่ยนถ่ายภาคอุตสาหกรรมการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปสู่การผลิตที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ หรืออุตสาหกรรม 4.0 ” SIAA กล่าว

ด้าน ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายก สมาคมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ Thai Automation & Robotics Association (TARA) กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 เป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมการผลิตของไทยได้เรียนรู้ และศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจากทั่วโลก ที่บริษัทชั้นนำระดับสากลนำมาจัดแสดงไว้ในงานเดียว ทั้งยังสามารถทดลองใช้ได้โดยตรง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตต้องไม่พลาดในการเยี่ยมชมงานนี้

สมาคมเกิดขึ้นจากการร่วมกลุ่มของผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0

นอกจากนี้สมาคมยังทำงานร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE: Center of Robotics Excellence) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยที่สนใจลงทุนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมทั้งจัดหาและแนะนำผู้บูรณาการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ System Integrators (SI) ที่ได้รับการลงทะเบียนรับรองแล้ว
ขณะเดียวกันก็มีจัดการฝึกอบรม ให้ข้อมูลความรู้เทคนิคเฉพาะด้าน พร้อมทั้งสนับสนุนงานออกแบบ และวางระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยการสร้างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต้นแบบที่ทำงานได้จริง ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่ อุตสาหกรรม 4.0” TARA กล่าว
งาน MATRA Thailand 2022 จัดร่วมกับงาน Electronics Manufacturing Expo (EMAX) Thailand 2022 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตและการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมผู้ผลิตชิป ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3vH0aSD หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 1418
สำหรับ บริษัท ไฟร์สเวร์ค ไทยแลนด์ จำกัด มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัทในเครือยู่ในหลายประเทศ นอกจากประทศไทยแล้ว ยังมี ไฟร์เวิร์ส ออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปินส์ และเวียดนาม