วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 28 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:28 am

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

      เมื่อเวลา 08.00 น. ที่พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้จัดสถานที่ให้สมาชิกราชสกุลบุคคลสำคัญ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ ต่างนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ หน่วยราชการในพระองค์904,กองบัญชาการกองทัพไทย,กองทัพบก,กองทัพเรือ,กองทัพอากาศ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,สถาบันพระปกเกล้า,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย,โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน,ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร),บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน,บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด มหาชน, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด,กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์,สมาคมสตรีไทยสากล,มูลนิธิสวนหลวง ร.9
สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) เป็นต้น