วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4 : 17 am
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2024 | 4:17 am

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2565”

โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานการแถลงข่าว  ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3  ตึกนวมหาราช  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ในการแถลงข่าว ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  12  สิงหาคม  2565 ณ  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ  โดย  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์   เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2565  กิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2565

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และรองประธานฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ กล่าวถึง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

คุณเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2565 กล่าวถึง การจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้เชิญแม่ดีเด่นแห่งชาติ  และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ที่ได้รับการคัดเลือก  ประจำปี  2565 รวมทั้งพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิ ประจำปี  2565  บางท่านมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ได้แก่ นางสุนทรี จรรโลงบุตร แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางพรพิมล สุนทรมณีเลิศ แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร นางสุมล บุญประดิษฐ์ แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นางจุฑามาศ ธรรมจาดี แม่ผู้เป็นเกษตรกร นางมานิด ลักษมัญ แม่ของลูกผู้เสียสละฝ่ายอาสาสมัครและแม่ผู้เป็นอาสาสมัคร และนางพรนิภา พวงดี แม่ดีเด่นส่วนภูมิภาค

ส่วนลูกกตัญญูฯ ประเภทข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประเภทนักเรียน  นักศึกษา
นางสาวนิรชา วิสิทธิ์

ประเภทนักร้อง นักแสดง ศิลปิน
ไรอัล-กาจบัณฑิต จำปาศิลป์
ซัน-นฤพล ใยอิ้ม
กิ๊ฟ-นางสาวปวีณา รวมศิลป์
เน็ค-นายวงศธร สมศรี
ประเภทสื่อมวลชน นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกุล
และประเภทประชาชนทั่วไป
นายโทนทอง สุขแก่น
ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล