วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 2 : 20 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 2:20 am

จัดแน่! วช.ชวนร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ชูนวัตกรรมวิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต

จัดแน่! วช.ชวนร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ชูนวัตกรรมวิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต

วันนี้ (25 ม.ค. 2565) ที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว : ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าว จัดงาน“วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventors’ Day) ประจำปี 2564 – 2565” ในวันที่ 2 – 6 ก.พ. 2565 เฟ้น 1,000 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นมาแสดงศักยภาพ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ สมการรอคอยกว่า 2 ปี โดยในงานแถลงข่าวฯ ยังจัดเวทีบอกเล่าประสบการณ์ ความสำเร็จ และเส้นชัยสู่การได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ โดยนักวิจัยดีเด่นจาก 4 สาขา พร้อมนำ 15 ผลงานสิ่งประดิษฐ์มาโชว์เป็นการอุ่นเครื่อง

“งานวันนักประดิษฐ์” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์“เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ“กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 (Thailand Inventors’ Day 2021-2022)” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และสาธารณชน จูงใจให้นักประดิษฐ์ เยาวชนไทยรุ่นใหม่ เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเป็นกลไกสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ให้เห็นความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้น อันมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “วช. ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยและนักประดิษฐ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจะมีพิธีมอบในงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2 ก.พ.นี้ รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น ในการส่งเสริมและสนับสนุน จนเกิดผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วบนฐานของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่นเดียวกับ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากนักประดิษฐ์ไทย ที่ วช. จะได้เชิญมาแสดงศักยภาพในงานวันนักประดิษฐ์ อันสะท้อนผลสำเร็จจากการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศในวงกว้าง จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมชมงานแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดระยะเวลา 5 วัน”

โดยวันนี้ วช. ได้จัดเสวนา แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และความสำเร็จจากการทำวิจัยให้แก่ประเทศ โดยนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก 4 สาขา ประกอบด้วย ศ.(พิเศษ) ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล จากสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ศ.สพญ.ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ สาขานิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง จัดนิทรรศการขนาดย่อม โชว์สิ่งประดิษฐ์คิดค้น 15 ผลงาน จากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยชั้นนำ อาทิ โรคไวรัสทิลาเปียเลค เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน วัคซีนรักษาและชุดทดสอบภูมิแพ้ไรฝุ่น นวัตกรรมโดรนซอฟต์แวร์แปรอักษร และอีกมากมาย เพื่อฉายตัวอย่างผลงานประดิษฐ์ให้ได้ชมกันเบื้องต้น

ทั้งนี้ งานวันนักประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ On ground และ Online พร้อมพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 และ 2565 จำนวน 292 รางวัล ผู้ร่วมงานจะได้พบกับนิทรรศการที่น่าสนใจ รวมแล้วกว่า 1,000 ผลงานประดิษฐ์ นอกจากนี้ ยังพลาดไม่ได้กับนิทรรศการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 200 ผลงานจาก พันธมิตร 24 องค์กร 20 ประเทศ ในรูปแบบ Online Event และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventors Award กว่า 400 ผลงาน นักประดิษฐ์ที่สนใจต่อยอดผลงาน สามารถรับคำปรึกษาทางธุรกิจ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพอีกมากมาย ด้านประชาชนทั่วไป ยังสามารถเยี่ยมชมสินค้านวัตกรรม จากกลุ่ม Start up และ SMEs ได้ครบ จบในงานเดียว โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th และต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัด