วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6 : 25 pm
วันพุธ, 19 มิถุนายน 2024 | 6:25 pm

ชิก้า อินโนเวชั่น” ขุดเหมืองบิตคอยน์ นำร่องใช้หม้อแปลง “low Carbon” เจริญชัยลดก๊าซเรือนกระจก สนองนโยบายรับรัฐบาล


“บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ZIGA นำร่องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า Low Carbon ของเจริญชัย ตอบโจทย์รักษ์โลก ลดค่าไฟ-ลดคาร์บอน 5-20% ขององค์กร สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลลดก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ZIGA นำร่องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า Low Carbon ของเจริญชัย ลดค่าไฟ-ลดคาร์บอน 5-20% ขององค์กร ในการขุดเหมือง บิตคอยน์ ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลลดก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรม) บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า จากที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการคิดค้นพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในการคิดค้นสร้างผลงานนวัตกรรมการผลิตหม้อแปลงที่ช่วยสร้างให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง และลดค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ พร้อมเพิ่มศักยภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพลังงานสะอาด พร้อมระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Real time) ที่มีความทันสมัยในระดับโลก สามารถลดค่าไฟ ลดคาร์บอน 5-20% ขององค์กร จนได้รับรางวัลนวัตกรรมจากกระทรวงพลังงาน และรางวัลสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA อีกทั้งยังร่วมวิจัยและใช้งานจริงกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และพิสูจน์จริงหม้อแปลงมีระบบบริหารจัดการพลังงาน (Real time)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการของเสียของพลังงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ปัจจุบันและอนาคตต้องคำนึกถึงก๊าซเรือนกระจก ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนหรือ climate change อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่าง ๆ รวดเร็วและรุนแรง และหม้อแปลง Low Carbon จะช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพไม่พุ่มเฟือย ลดของเสียของพลังงาน ลดคาร์บอน 5-20% ลดก๊าซเรือนกระจก ขององค์กร และประหยัดไฟฟ้าแบบทันสมัย สู่สังคมคาร์บอนต่ำจากที่ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมวิจัยและการใช้งานจริง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สร้างหม้อแปลงที่มีระบบบริหารจัดการพลังงาน (แบบ real time) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการของเสียของพลังงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน จนทำให้ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเหล็กโครงสร้างและธุรกิจ Bitcoin mining ซึ่งใช้พลังงานมาก เล็งเห็นการใช้พลังงานที่ไม่พุ่มเฟือย มีระบบการบริหารจัดการพลังงานทันสมัย ใช้พลังงานแบบยั่งยืน หม้อแปลงและระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Real time) จึงตอบโจทย์ด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Low Carbon สู่สังคมคาร์บอนต่ำ