วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6 : 10 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6:10 pm

กฤตชัย พยอมแย้ม ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. หมายเลข 29 และผู้สมัครสก. ทั้ง 10 เขตเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว นโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายกฤตชัย พยอมแย้ม ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. หมายเลข 29 และผู้สมัครสก. ทั้ง 10 เขต ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว นโยบายการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ณ ที่ทำการพรรคประชากรไทย ทาวน์ อิน ทาวน์ โดยนายกฤตชัยเสนอแนวคิดนโยบาย “ใกล้ ใหม่ ใหญ่” ซึ่งมีจุดเด่นที่จะทำให้คนกรุงเทพอยู่ดีกินดีมีสุขทันที เนื่องจากใช้งบประมาณแผ่นดินน้อยที่สุด จึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนกรุงเทพได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุด


การแถลงนโยบายผู้ว่าฯกทม.นี้ ดร.คณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทยได้เล่าถึงทิศทางของพรรค ซึ่งดร.คณิศรมองว่าประชากรกรุงเทพก็คือประชากรไทย และประชากรไทยก็คือประชากรโลก บัดนี้พรรคมีคณะกรรมการนโยบายที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะพัฒนาประชากรไทยให้ล้ำหน้าไม่แพ้ประชากรโลก และประกาศความพร้อมในการเลือกตั้งใหญ่ จากนั้นนายกฤตชัย พยอมแย้ม ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. หมายเลข 29 ได้เปิดวีดิทัศน์ความยาว 20 นาที ที่แสดงวิสัยทัศน์นโยบายใกล้ใหม่ใหญ่อย่างละเอียด โดยนายกฤตชัยอธิบายว่า หัวใจสำคัญของผู้ว่าฯในยุคนี้จะต้องใกล้กับประชาชนจริงๆจึงจะเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้ง ไม่ว่าการลงพื้นที่ด้วยตัวเองหรือมอบหมายสก.ไปตามเขตต่างๆ

ที่สำคัญคือ ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงผู้ว่าได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า “ออนไลน์ ทาวฮอลล์ Online Townhall” ที่เปรียบเสมือนที่ว่าการที่ประชาชนร้องเรียน ติชมและให้คำแนะนำได้ตลอดเวลา ก่อนนอนและตื่นเช้ามา ผู้ว่าสามารถที่จะดูเรื่องต่างๆที่ประชาชนในเขตต่างๆแจ้งเข้ามา ซึ่งสก.ทุกเขตต้องหมั่นตรวจเช็คข้อมูลเพื่ออยู่ใกล้ประชาชนใกล้ชิดกับปัญหา ร่วมกันเสริมสร้างความสุขให้ประชาชน นอกจากนี้เรื่องใกล้ตัวที่พรรคมีนโยบายเพื่อคนกรุงเทพคือ จัดตั้งรร.เพิ่มทักษะและรร.ผู้สูงอายุสร้างสุข ลบเครดิตเสียที่เกิดช่วงโควิด และเสนอสวัสดิการประกันชีวิตและสวัสดิการประกันสังคมให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนทำงานอิสระและภาคกลางคืน สำหรับความใหม่ จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเพราะจะช่วยเรื่องปากท้องหรือเศรษฐกิจของประชาชนได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการค้าขาย การสั่งซื้อสินค้าและบริการ แพลตฟอร์มการรับงานของผู้ที่มีอาชีพอิสระ รวมถึงแพลตฟอร์มสำหรับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของคนเมือง แพลตฟอร์มสำหรับเส้นทางจราจร แพลตฟอร์มสำหรับให้ทุกคนปล่อยพื้นที่ให้เช่า แพลตฟอร์มสำหรับผู้ค้าขายรายเล็กที่ไม่มีโอกาสเข้าแพลตฟอร์ทใหญ่และจะไม่ถูกเอาเปรียบค่าธรรมเนียม และแพลตฟอร์มสำหรับช่วยกันรักษาความสะอาด สิ่งสำคัญที่สุดคือแพลตฟอร์มที่จะนำการศีกษานานาชาติจากต่างประเทศมาให้นักเรียนและนักศึกษาในกทม.เรียนฟรี ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ และผู้ว่าจะต้องนำความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจมาสู่กรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพที่เชื่อมต่อถึงผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนในประเทศชั้นนำ แลนมาร์คทางธุรกิจ ศูนย์กลางสินค้ากรุงเทพสู่ระดับโลก ศูนย์กลางสถาบันการเงินนานาชาติ ศูนย์กลางการค้าและผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิตอล และศูนย์กลางตลาดแรงงานดิจิตัลที่เปิดให้คนกรุงเทพรับงานจากผู้ว่าจ้างในต่างประเทศได้ และเอกลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพคือ การส่งเสริมให้เป็นมหานครแห่งความบันเทิงของโลก และคำว่าคนกรุงเทพนั้นคือผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพทุกคน รวมถึงจะดูแลแรงงานต่างด้าวด้วย


นอกจากนี้ ผู้สมัครสก.ทั้ง 10 เขตยังได้กล่าวถึงนโยบายที่ตนจะผลักดันหากได้รับเลือกเข้าสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1) นายกรวิชญ์ พูนผล เขตลาดพร้าว เบอร์ 9 จะแก้ปัญหาสภาพพื้นผิวการจราจรและนำเทคโนโลยีมารักษาความสะอาดและปลอดภัยให้พ่อค้าแม่ค้า 2) นายชัยยะ ศรีภา เขตบางเขน เบอร์ 9 จะเสนอมาตรการเพื่อรองรับให้ธุรกิจต่างๆเปิดตลอดไม่มีปิดแม้มีโรคระบาด 3) นายมโนกร โรจนสุวรรณ เขตหลักสี่ เบอร์ 7 ต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา และใช้ AI เพื่อแก้ปัญหารถติด 4) นายเดชบดินทร์ มาสิลีรังสี เขตสายไหม เบอร์ 8 จะผลักดันการลดช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 5) นางสาวปภัสรินทร์ กีรติอัคราวัชร์ เขตบางแค เบอร์ 8 จะเสนอนโยบายสร้างสวัสดิการชีวิตและเครดิตธุรกรรมทางการเงินให้ทุกกลุ่มอาชีพ 6) นางสาวฤดีมาศ เที่ยงทัศน์ เขตดอนเมือง เบอร์ 7 จะใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดและสร้างอาชีพในแหล่งชุมชนแะตลาด 7) นายจักรพันธ์ สุรีย์ส่อง เขตวัฒนา เบอร์ 8 จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงสก.ผ่านแอ้พได้ตลอดเวลา 8) นางสาวหฤทัย ทวีพรกิจกุล เขตปทุมวัน เบอร์ 8 เสนอการจัดระเบียบและเพิ่มการจองพื้นที่เพื่อค้าขายด้วยเทคโนโลยี 9) ผู้แทน นางสาวแพรลฎา พจนารถ เขตสวนหลวง เบอร์ 10 จะผลักดันนโยบายสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสทางการศึกษาและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และ 10) นายอดิเทพ จาวลาห์ เขตดุสิต เบอร์ 10 จะเสนอนโยบายรักษาสิทธิในการรับวัคซีนด้วยความสมัครใจ และการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน และผลักดันการมีทนายบริการประชาชนกรณีมีการฟ้องร้องตามที่ระบุไว้ในเอกสาร FDA
โดยนายสุมิตร สุนทรเวช ประธานพรรคได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่มาฟังนโยบายผู้ว่าฯกทม. นับเป็นทศวรรษใหม่ของพรรค ที่มีคนรุ่นใหม่ มีความรู้ ความสามารถ และหัวใจที่ทำงานเพื่อประชาชน