วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7 : 06 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7:06 am

HICLOUD TECHNOLOGY THAILAND จัดงาน “GRAND OPENING HICLOUD AND ALIBABA CLOUD SIGNING OF PARTNERSHIP”

งาน “GRAND OPENING HOCLOUD AND ALIBABA CLOUD SIGNING OF PARTNERSHIP” เป็นการประกาศความร่วมมือกันระหว่าง HICLOUD และ ALIBABA CLOUD เพื่อการลงทุนและร่วมมือกันพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน รวมถึง นายชาลี ลิ้ม ประธานมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นาย กษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา และที่ปรึกษาอาวุโส HICLOUD นายปิง ใส แสนเหลียว (MR.DIEGO MA) CO-FOUNDER & CEO OF HICLOUD TECHNOLOGY THAILAND MR.MICHAEL LOONG CO-FOUNDER & COO/CFO OF HICLOUD TECHNOLOGY SINGAPORE MR.TYLER QIA COUNTRY MANAGER OF ALIBABA CLOUD THAILAND เข้าร่วมงาน

HICLOUD ตัวแทนจำหน่ายและเป็นผู้ให้บริการ SOLUTION MULTI CLOUD รายแรกในไทยที่รวบรวมบริการ CLOUD ชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ AWS จาก AMAZON, MICROSOFT AZURE, HUAWEI CLOUD และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึง ALIBABA CLOUD ที่เป็นบริการ CLOUD COMPUTING ซึ่งมีผู้ใช้งานสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิกสำหรับบริการด้าน IAAS และ IUS (INFRASTRUCTURE UTILITY SERVICES) ซึ่งจะนำ DATA มาบริหารจัดการบนซอฟแวร์ของ HICLOUD ในที่เดียว ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมาก และมี SOLUTION ให้การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าคนไทยอย่างทั่วถึง

สำหรับงาน GRAND OPENING HICLOUD AND ALIBABA CLOUD SIGNING OF PARTNERSHIP ในครั้งนี้ จะเป็นการกล่าวถึงบทบาทของ HICLOUD และ ALIBABA CLOUD ที่เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจของไทย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอนาคตในระดับโลก

ซึ่งหัวข้อภายในงาน แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

    1.เทรนด์เทคโนโลยีโลก ในอนาคต

    2.THAILAND PDPA

    3.DIGITAL TRANSFORMATION

    4.กิจกรรมเจรจาธุรกิจ

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้พูดถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ DIGITAL ในประเทศไทย สู่อนาคตในมุมนโยบายของรัฐบาล “สิ่งที่ทางรัฐบาลไทยโดยนโยบายประเทศไทย 4.0 ของท่านนายกรัฐมนตรี และท่านอนุชา นาคาศัย ได้ให้กำกับทิศทางโดยเฉพาะต้องพัฒนารัฐบาลให้เป็นดิจิทัล หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ที่ การที่ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้เท่าทันกับความต้องการของลูกค้า ของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของโลก รัฐบาลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ เพราะถ้ารัฐบาลเป็นศูนย์กลางที่จะต้องกำกับดูแลอำนวยความสะดวกกำหนดนโยบายและช่วยในการขับเคลื่อนภาคเศรฐกิจและสังคม ซึ่งหากรัฐบาลไม่สามารถปรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว เราก็จะไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเจริญเติบโตได้” 

โดย นายปิง ใส แสนเหลียว (MR.DIEGO MA) CO-FOUNDER & CEO OF HICLOUD TECHNOLOGY THAILAND ได้กล่าวภายในงานว่า “HICLOUD ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ และได้ขยายสาขาไปที่ ไทเปและเซี่ยงไฮ้ และประเทศไทย เพื่อจะมาช่วยลดเรื่องความเลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือว่าการสื่อสาร ทุกวันนี้ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเราก็จะอยู่ในมิติที่แตกต่างจากคนอื่น ใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่างกัน DIGITAL TRANSFORMATION เป็นสิ่งที่สำคัญ แล้ว HICLOUD จะมาทำอะไร? เราจะมาร่วมกับผู้ประกอบการและ GURU IT ที่มีความชื่นชอบเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็น “DIGITAL” ให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้าน GAMING ด้าน RETAIL ก็เป็นจุดหลักๆ ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยได้เดินตามและก้าวทันโลกสมัยใหม่”

MR.MICHAEL LOONG CO-FOUNDER & COO/CFO OF HICLOUD TECHNOLOGY SINGAPORE ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในมุมมองของคนสิงคโปร์ทำไมถึงเลือกลงทุน CLOUD ในประเทศไทย และคาดหวังว่า CLOUD จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในด้านใดบ้าง “อย่างที่เห็นกันคือ ทางรัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสในนักลงทุนต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย ซึ่งตลาดออนไลน์ต่างๆ ของเราก็จะได้พัฒนาขึ้นไปด้วย ซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้เปิดโอกาสเพื่อที่จะให้เรื่องของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น และจะเห็นได้ว่าจากการสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา การใช้ชีวิตของคนไทยได้มีการใช้อินเทอร์เนต และแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ทาง HICOULD และ ALIBABA CLOUD จึงเล็งเห็นว่าการที่จะทำให้เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสำเร็จได้นั้น มีโอกาสเป็นไปได้ในช่วงของเศรษฐกิจไทยที่จะพัฒนาและฟื้นฟูในช่วงนี้

รวมถึงการคาดหวังที่จะช่วยประเทศไทยในเรื่องของเศรษฐกิจจนถึงเรื่องของการเติบโต GDP ในประเทศไทย เนื่องจากว่า การใช้เทคโนโลยในประเทศไทยนอกจากที่จะใช้ในการติดต่อค้าขายกันโดยตรงแล้ว การติดต่อค้าขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย หรือการประชุมออนไลน์ต่างๆ การประชุมงานกับบริษัทต่างประเทศต่างๆ เราก็นำเทคโนโนยีเข้ามาเป็นส่วนร่วม และคาดหวังที่จะช่วยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยให้เติบโตหลังจากที่เราผ่านสถานการณ์โควิด-19 กันมาแล้ว”

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา และที่ปรึกษาอาวุโส HICLOUD ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในฐานะที่มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ DIGITAL ซึ่งสอดรับกับทางบริษัท และให้ความสำคัญกับโลกในอนาคตที่สามารถจับต้องได้ เป็นโลกของความเป็นจริง ซึ่งประเทศไทยจะต้องนำเรื่องเทคโนโลยีนี้นำมาพัฒนาประเทศ ทุกอย่างไม่มีคำว่าแก่เกินเรียน โดยเฉพาะเยาวชนในยุคปัจจุบันให้มีความรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้” 

HICLOUD ก่อตั้งที่ประเทศสิงคโปร์และขยายบริการไปทั่วโลกและให้บริการลูกค้าตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ระดับนานาชาติด้วยประสบการณ์และความสามารถของทีมงาน HICLOUD ยินดีที่จะค้นหาโซลูชั่นที่ดีสุดเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า