วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1 : 37 am
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2024 | 1:37 am

วศ. พบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กาบหมาก ยกระดับคุณภาพภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ


วันที่ 10 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ ผู้ผลิตภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติกาบหมาก เพื่อประเมินศักยภาพผู้ประกอบการเบื้องต้นและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ณ ตำบลโป่ง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยมีโครงการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในกระบวนการทดลองใช้ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ : กาบหมาก เพื่อยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติต่อไป

Circulareconomy #CE #BCGmodel #Zerowaste #Recycle #กลุ่มบริการตรวจเเละรับรองผลิตภัณฑ์ #ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ #กาบหมาก