วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5 : 43 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 5:43 pm

ศิลปินนักร้องชื่อดัง ปุ๊อัญชลี พร้อมกรรมการเลขาฯ และอาสาศิลปินฯ คลายร้อนประชาชนและใส่ใจผู้สูงวัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” ในสถานสงเคราะห์ พร้อมแจกจ่ายพัดลม “คลายร้อน” แก่ประขาชนที่เริ่มสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใยประชาชน ที่สัญจร เดินทางกลับภูมิลำเนา-ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นการเดินทางในช่วงสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน – ร้อนมาก รวมถึง ใส่ใจผู้สูงวัยในสถานสงเคราะห์ ฯลฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ จัดทีมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมแผนกสาธารณภัย และแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) แจกจ่ายพัดลมมือถือให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจร รวมจำนวน 3,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 295,750 บาท ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง คลายร้อน” ครั้งที่ 2 โดยมี อาสาสมัครศิลปิน นำโดย นางสาวอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊-อัญชลี) นายปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร (หรูหรา) นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล (แพรว) และนางสาวสิฎฐ์ชอร แจเกตุ (คิส) ร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น พร้อมกันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” ประจำปี 2567 ประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก และแป้งเย็น ให้แก่ผู้สูงวัยในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 10 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 728,500 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหารของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบรวมมูลค่าการดำเนินการโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง คลายร้อน” และ โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,024,250 (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอให้ทุกท่านเดินทางขับขี่ปลอดภัย ท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพตลอดช่วงเทศกาล ทั้งนี้ หากท่านพบ ประสบเหตุฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนและแอปพลิเคชัน ป่อเต็กตึ๊ง 1418 ทุกที่ ทั่วประเทศ ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ Play Store และ App Store ที่ www.1418help.comติดตามข่าวสาร กิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung.“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

ศิลปินนักร้องชื่อดัง ปุ๊อัญชลี พร้อมกรรมการเลขาฯ และอาสาศิลปินฯ คลายร้อนประชาชนและใส่ใจผู้สูงวัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” ในสถานสงเคราะห์  พร้อมแจกจ่ายพัดลม “คลายร้อน” แก่ประขาชนที่เริ่มสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ห่วงใยประชาชน ที่สัญจร เดินทางกลับภูมิลำเนา-ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นการเดินทางในช่วงสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน – ร้อนมาก รวมถึง ใส่ใจผู้สูงวัยในสถานสงเคราะห์ ฯลฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ จัดทีมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมแผนกสาธารณภัย และแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)  แจกจ่ายพัดลมมือถือให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจร รวมจำนวน 3,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 295,750 บาท ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง คลายร้อน” ครั้งที่ 2  โดยมี อาสาสมัครศิลปิน นำโดย นางสาวอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊-อัญชลี) นายปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร (หรูหรา) นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล (แพรว) และนางสาวสิฎฐ์ชอร แจเกตุ (คิส) ร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

พร้อมกันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” ประจำปี 2567  ประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก และแป้งเย็น ให้แก่ผู้สูงวัยในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี  จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 10 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 728,500 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหารของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ

รวมมูลค่าการดำเนินการโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง คลายร้อน” และ โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,024,250 (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอให้ทุกท่านเดินทางขับขี่ปลอดภัย ท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพตลอดช่วงเทศกาล ทั้งนี้ หากท่านพบ ประสบเหตุฉุกเฉิน  ต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนและแอปพลิเคชัน ป่อเต็กตึ๊ง 1418 ทุกที่ ทั่วประเทศ  ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ Play Store และ App Store ที่ www.1418help.com

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

.

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

ศิลปินนักร้องชื่อดัง ปุ๊อัญชลี พร้อมกรรมการเลขาฯ และอาสาศิลปินฯ คลายร้อนประชาชนและใส่ใจผู้สูงวัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” ในสถานสงเคราะห์  พร้อมแจกจ่ายพัดลม “คลายร้อน” แก่ประขาชนที่เริ่มสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ห่วงใยประชาชน ที่สัญจร เดินทางกลับภูมิลำเนา-ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นการเดินทางในช่วงสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน – ร้อนมาก รวมถึง ใส่ใจผู้สูงวัยในสถานสงเคราะห์ ฯลฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ จัดทีมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมแผนกสาธารณภัย และแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)  แจกจ่ายพัดลมมือถือให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจร รวมจำนวน 3,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 295,750 บาท ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง คลายร้อน” ครั้งที่ 2  โดยมี อาสาสมัครศิลปิน นำโดย นางสาวอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊-อัญชลี) นายปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร (หรูหรา) นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล (แพรว) และนางสาวสิฎฐ์ชอร แจเกตุ (คิส) ร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 
พร้อมกันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” ประจำปี 2567  ประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก และแป้งเย็น ให้แก่ผู้สูงวัยในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี  จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 10 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 728,500 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหารของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ
รวมมูลค่าการดำเนินการโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง คลายร้อน” และ โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,024,250 (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอให้ทุกท่านเดินทางขับขี่ปลอดภัย ท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพตลอดช่วงเทศกาล ทั้งนี้ หากท่านพบ ประสบเหตุฉุกเฉิน  ต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนและแอปพลิเคชัน ป่อเต็กตึ๊ง 1418 ทุกที่ ทั่วประเทศ  ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบ Play Store และ App Store ที่ www.1418help.com
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung.“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน