วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7 : 58 am
วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2024 | 7:58 am

TCELS ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Medical AI Networking Forum

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS: Thailand Center of Excellence for Life Sciences) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน Medical AI (Medical AI Networking Forum) โครงการศึกษาภูมิทัศน์ และจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการสร้างรายได้ด้านการบริการและนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างบูรณาการ สร้างความยั่งยืนของประเทศด้วยอุตสาหกรรมการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมแมนดาริน C โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ
ภายในงานจะมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในทางการแพทย์ของประเทศไทยในลักษณะภูมิทัศน์ (Landscape) ภาพกว้าง ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาความรู้วิชาการและการขับเคลื่อนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์สู่การใช้งานจริงของประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ “แนวทางการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในทางการแพทย์ (Roadmap) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย” โดย ดร.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ นักวิจัยด้าน Medical AI, “กลยุทธ์ด้านการผลักดันงานนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ของประเทศ” โดย รองศาสตราจารย์ โดย ดร. สุภาวดี อร่ามวิทย์ เป็นต้น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง QR Code ศึกษารายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tcels.or.th Facebook: TCELS THAILAND