วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 3 : 33 pm
วันพุธ, 24 เมษายน 2024 | 3:33 pm

สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน #89 ออกวางจำหน่ายแล้ว ที่ร้านมูลนิธิโครงการหลวง

#การใช้ประโยชน์งานวิจัย
ขอขอบคุณแหล่งทุนวิจัย
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ภายใต้ทุนพัฒนาวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สนับสนุนการวิจัยและ ทุนการศูนย์นิสิตปริญญาเอก ดร มงคล ศรีจันทร์ ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ ดร พีระศักดิ์ ฉายประสาท (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และที่ปรึกษารอง ดร ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช ในการปลูกทดสอบ 4 สถานี ได้แก่ อ่างขาง อินทนนท์ แม่สาใหม่ และ แม่แฮ และการเก็บรักษา