วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6 : 00 pm
วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2024 | 6:00 pm

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นตัวแทนผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบขนมมงคลและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว เนื่องในเทศกาลตรุษจีน มูลค่ากว่าสองแสนบาท แก่สถานสงเคราะห์ 12 แห่ง และผู้ขาดแคลน.

ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ / หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมแผนกสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ส่งมอบขนมมงคล และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวสมุทรปราการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดีหญิง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดีชาย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี
และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมสถานสงเคราะห์ทั้งสิ้น 12 แห่ง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ แต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ อีกทั้งยังได้แจกจ่ายให้กับผู้ประสบปัญหารายเดือน และนำบรรจุ“ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน” ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมงบประมาณเป็นเงิน 215,575 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
.

สำหรับเทศกาลตรุษจีน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมากร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮง เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่จีน และ ทำบุญพะเก่ง เสริมโชคลาภ เสริมดวงชะตา

(พะเก่ง คือ การจดชื่อสวดชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และ ครอบครัว) โดยเมื่อลงชื่อทำบุญพะเก่งแล้ว จะได้รับตั๋วขนม เพื่อแลกขนมจันอับ หรือขนมเปี๊ยะ และในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อนำไปไหว้พระ ไหว้เจ้า รับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือนำทำบุญทำทานต่อไป
.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
.
.
.

ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน.